holland | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Lezárás

Lezárás - Összefoglalás

Este trabalho começou apontando...
We zijn dit werkstuk begonnen met de these ...
A szakdolgozat összefoglalójának bevezetésekor használatos
A prévia discussão buscou...
De voorafgaande discussie heeft getracht te ...
A szakdolgozatban elérendő célok leírására szolgál
As hipóteses foram testadas com os dados relativos à/ao...
De hypothesen werden getoetst met behulp van gegevens die ... omvatten.
A felhasznált források és azok, az álláspontjaid alátámasztásához való hozzájárulásuk leírásakor használatos
Resumindo, ...
Samengevat ...
Általános bevezetés annak leírására, hogy próbáltál meg elérni a szakdolgozatban
Em suma, ...
Samenvattend ...
Általános bevezetés annak leírására, hogy próbáltál meg elérni a szakdolgozatban

Lezárás - Következtetés

Percebe-se que o este estudo reforça a compreensão acadêmica dos fatores...
Wij denken dat onze studie het academische begrip voor de factoren van ... vergroten kan.
A szakdolgozat áttekintésénél és a fő eredmények megállapításánál használatos
Em síntese, ...
Al met al ...
A szakdolgozat általános értékelésének készítésénél
De modo geral, ...
Over het geheel ...
A szakdolgozat általános értékelésének készítésénél
...nos leva à conclusão de que...
... leidt ons tot de conclusie dat ...
Akkor használjuk, amikor határozott következtetéseket fogalmazunk meg és szilárd érvekkel támasztjuk őket alá
Os argumentos apresentados acima provam que ...
De bovengenoemde argumenten bewijzen dat ...
Akkor használjuk, amikor határozott következtetéseket fogalmazunk meg és szilárd érvekkel támasztjuk őket alá
Pode-se ver então que...
Voor ons wordt daaruit duidelijk dat ...
Akkor használjuk, miután a támogató érveket már megfogalmaztuk és a fő következtetéseket írjuk le
Tudo isso aponta para o fato que ...
Alles wijst erop dat ...
Akkor használjuk, miután a támogató érveket már megfogalmaztuk és a fő következtetéseket írjuk le
O entendimento de/do/da... pode ajudar a revelar...
Het begrip voor ... kan helpen ... te openbaren.
Bizonyítások felhozásakor, amelyek alátámasztják a következtetéseidet
Recapitulando, ...
Over het geheel genomen ...
Az eredményeid elfogulatlan értékelésekor használandó
Uma série de limitações deste estudo e áreas de investigação futura devem ser mencionadas...
Een reeks van beperkingen in onze studie en de daaruit ontstane toekomstige onderzoeksgebieden moeten op deze plaats worden genoemd ...
A szakdolgozat összegző következtetések részénél szükséges a korlátozó tényezők elfogadására/beismerésére
Assim, a tese é que existe uma série de fatores que...
Daarom luidt onze these dat er een reeks van factoren is, die ...
Határozott következtetések megállapításánál használjuk
Obviamente, algumas proposições demostradas não são totalmente exclusivas...
Natuurlijk zijn sommige van de door ons aangeboden voorstellen niet geheel uniek ...
Kölcsönzött gondolatok megjelölésénél használjuk
No entanto, considera-se que a contribuição deste trabalho está em três áreas ...
Wij denken echter dat ons werkstuk op drie gebieden een bijdrage heeft geleverd ...
A szakdolgozat fő következtetésének hangsúlyozásakor
Este estudo auxilia a compreensão do processo...
Onze studie dient als mogelijkheid om het proces van ... te begrijpen.
A szakdolgozat fő céljának magyarázatakor használjuk