svéd | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Lezárás

Lezárás - Összefoglalás

Мы начали доклад с того, что...
Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
A szakdolgozat összefoglalójának bevezetésekor használatos
Последующее обсуждение было попыткой...
Ovanstående diskussion har försökt att ...
A szakdolgozatban elérendő célok leírására szolgál
Гипотезы были проверены на практике путем...
Hypoteserna testades med data från ...
A felhasznált források és azok, az álláspontjaid alátámasztásához való hozzájárulásuk leírásakor használatos
Подводя итог...
Sammanfattningsvis ...
Általános bevezetés annak leírására, hogy próbáltál meg elérni a szakdolgozatban
Подводя итог...
För att sammanfatta ...
Általános bevezetés annak leírására, hogy próbáltál meg elérni a szakdolgozatban

Lezárás - Következtetés

Мы полагаем, что наше исследование поможет понять факторы...
Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
A szakdolgozat áttekintésénél és a fő eredmények megállapításánál használatos
В целом...
Till slut...
A szakdolgozat általános értékelésének készítésénél
В общем...
I stort sett/På det stora hela ...
A szakdolgozat általános értékelésének készítésénél
... позволяет нам сделать вывод, что...
... leder oss till slutsatsen att ...
Akkor használjuk, amikor határozott következtetéseket fogalmazunk meg és szilárd érvekkel támasztjuk őket alá
Аргументы, приведенные выше доказывают, что...
Argumenten ovan visar att ...
Akkor használjuk, amikor határozott következtetéseket fogalmazunk meg és szilárd érvekkel támasztjuk őket alá
Таким образом мы видим, что...
Vi kan då se att ...
Akkor használjuk, miután a támogató érveket már megfogalmaztuk és a fő következtetéseket írjuk le
Все это указывает на то, что...
Allt detta pekar på att ...
Akkor használjuk, miután a támogató érveket már megfogalmaztuk és a fő következtetéseket írjuk le
Понимание того, что... может помочь обнаружить...
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
Bizonyítások felhozásakor, amelyek alátámasztják a következtetéseidet
В балансе...
På det hela taget ...
Az eredményeid elfogulatlan értékelésekor használandó
К сожалению, нам не удалось..., поскольку... . В дальнейшем мы планируем...
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
A szakdolgozat összegző következtetések részénél szükséges a korlátozó tényezők elfogadására/beismerésére
Таким образом, существует ряд факторов, которые...
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
Határozott következtetések megállapításánál használjuk
Несомненно некоторые из выдвинутых нами предложений не являются абсолютно уникальными
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
Kölcsönzött gondolatok megjelölésénél használjuk
Однако мы полагаем, данная работа может иметь практическое значение для трех областей
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
A szakdolgozat fő következtetésének hangsúlyozásakor
Наше исследование служит ключем к пониминию процесса...
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
A szakdolgozat fő céljának magyarázatakor használjuk