magyar | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Lezárás

Lezárás - Összefoglalás

Мы начали доклад с того, что...
Annak a tudatában kezdtünk bele ebbe a dolgozatba, hogy ...
A szakdolgozat összefoglalójának bevezetésekor használatos
Последующее обсуждение было попыткой...
Az előbbiekben kifejtett értekezés azt kísérelte meg, hogy ...
A szakdolgozatban elérendő célok leírására szolgál
Гипотезы были проверены на практике путем...
A hipotézist teszteltük az alábbi adatokkal: ....
A felhasznált források és azok, az álláspontjaid alátámasztásához való hozzájárulásuk leírásakor használatos
Подводя итог...
Összefoglalva, ...
Általános bevezetés annak leírására, hogy próbáltál meg elérni a szakdolgozatban
Подводя итог...
Összefoglalva ...
Általános bevezetés annak leírására, hogy próbáltál meg elérni a szakdolgozatban

Lezárás - Következtetés

Мы полагаем, что наше исследование поможет понять факторы...
Úgy gondoljuk, hogy tanulmányunk növeli a ... szakmai megértését.
A szakdolgozat áttekintésénél és a fő eredmények megállapításánál használatos
В целом...
Összességében ...
A szakdolgozat általános értékelésének készítésénél
В общем...
Egészében véve ...
A szakdolgozat általános értékelésének készítésénél
... позволяет нам сделать вывод, что...
.... ahhoz a következtetéshez vezet minket, hogy ...
Akkor használjuk, amikor határozott következtetéseket fogalmazunk meg és szilárd érvekkel támasztjuk őket alá
Аргументы, приведенные выше доказывают, что...
A fent említett érvek alátámasztják azt, hogy ...
Akkor használjuk, amikor határozott következtetéseket fogalmazunk meg és szilárd érvekkel támasztjuk őket alá
Таким образом мы видим, что...
Láthatjuk, hogy ...
Akkor használjuk, miután a támogató érveket már megfogalmaztuk és a fő következtetéseket írjuk le
Все это указывает на то, что...
Mindezekek arra a tényre mutatnak, hogy ...
Akkor használjuk, miután a támogató érveket már megfogalmaztuk és a fő következtetéseket írjuk le
Понимание того, что... может помочь обнаружить...
A .... megértése segíthet felfedni ....
Bizonyítások felhozásakor, amelyek alátámasztják a következtetéseidet
В балансе...
Összevetve...
Az eredményeid elfogulatlan értékelésekor használandó
К сожалению, нам не удалось..., поскольку... . В дальнейшем мы планируем...
A szakdolgozat számos korlátozó tényezőjét és jövőbeli kutatási területeket is meg kell említenünk ...
A szakdolgozat összegző következtetések részénél szükséges a korlátozó tényezők elfogadására/beismerésére
Таким образом, существует ряд факторов, которые...
Így a dolgozatban számos tényező található, amely ...
Határozott következtetések megállapításánál használjuk
Несомненно некоторые из выдвинутых нами предложений не являются абсолютно уникальными
Természetesen néhány felvetés, amelyeket tettem nem teljesen eredetiek/újak ...
Kölcsönzött gondolatok megjelölésénél használjuk
Однако мы полагаем, данная работа может иметь практическое значение для трех областей
Mindamellett a tanulmány eredményei három területre bonthatóak ...
A szakdolgozat fő következtetésének hangsúlyozásakor
Наше исследование служит ключем к пониминию процесса...
A szakdolgozat célja, hogy segítsen jobban megérteni a ... működését/folyamatát
A szakdolgozat fő céljának magyarázatakor használjuk