lengyel | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Lezárás

Lezárás - Összefoglalás

Мы начали доклад с того, что...
Rozpoczęliśmy tę pracę od stwierdzenia...
A szakdolgozat összefoglalójának bevezetésekor használatos
Последующее обсуждение было попыткой...
W powyższej dyskusji podjąłem/podjęłam próbę...
A szakdolgozatban elérendő célok leírására szolgál
Гипотезы были проверены на практике путем...
Hipotezy były sprawdzane za pomocą danych obejmujących...
A felhasznált források és azok, az álláspontjaid alátámasztásához való hozzájárulásuk leírásakor használatos
Подводя итог...
Podsumowując, ...
Általános bevezetés annak leírására, hogy próbáltál meg elérni a szakdolgozatban
Подводя итог...
W podsumowaniu, ...
Általános bevezetés annak leírására, hogy próbáltál meg elérni a szakdolgozatban

Lezárás - Következtetés

Мы полагаем, что наше исследование поможет понять факторы...
Uważamy, że nasze badanie przyczynia się do lepszego zrozumienia czynników...
A szakdolgozat áttekintésénél és a fő eredmények megállapításánál használatos
В целом...
W sumie...
A szakdolgozat általános értékelésének készítésénél
В общем...
Ogólnie...
A szakdolgozat általános értékelésének készítésénél
... позволяет нам сделать вывод, что...
...prowadzi do wniosku, że...
Akkor használjuk, amikor határozott következtetéseket fogalmazunk meg és szilárd érvekkel támasztjuk őket alá
Аргументы, приведенные выше доказывают, что...
Wyżej wymienione argumenty potwierdzają, że...
Akkor használjuk, amikor határozott következtetéseket fogalmazunk meg és szilárd érvekkel támasztjuk őket alá
Таким образом мы видим, что...
Widzimy więc, że...
Akkor használjuk, miután a támogató érveket már megfogalmaztuk és a fő következtetéseket írjuk le
Все это указывает на то, что...
Wszystko to wskazuje na fakt, że...
Akkor használjuk, miután a támogató érveket már megfogalmaztuk és a fő következtetéseket írjuk le
Понимание того, что... может помочь обнаружить...
Zrozumienie ... może pomóc w wykazaniu...
Bizonyítások felhozásakor, amelyek alátámasztják a következtetéseidet
В балансе...
Ogólnie rzecz biorąc, ...
Az eredményeid elfogulatlan értékelésekor használandó
К сожалению, нам не удалось..., поскольку... . В дальнейшем мы планируем...
Należy mieć na uwadze szereg czynników ograniczających naszą pracę, jak i obszar przyszłych badań...
A szakdolgozat összegző következtetések részénél szükséges a korlátozó tényezők elfogadására/beismerésére
Таким образом, существует ряд факторов, которые...
Tak więc naszą tezę o istnieniu szeregu czynników, które...
Határozott következtetések megállapításánál használjuk
Несомненно некоторые из выдвинутых нами предложений не являются абсолютно уникальными
Oczywiście, niektóre z przedstawionych w pracy propozycji nie należą do najnowszych odkryć...
Kölcsönzött gondolatok megjelölésénél használjuk
Однако мы полагаем, данная работа может иметь практическое значение для трех областей
Jakkolwiek, możemy założyć, że wkład naszej pracy opiera się na trzech obszarach...
A szakdolgozat fő következtetésének hangsúlyozásakor
Наше исследование служит ключем к пониминию процесса...
Nasze badanie ma na celu zrozumienie procesu...
A szakdolgozat fő céljának magyarázatakor használjuk