cseh | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Lezárás

Lezárás - Összefoglalás

Мы начали доклад с того, что...
Na začátku této práce bylo zmíněno...
A szakdolgozat összefoglalójának bevezetésekor használatos
Последующее обсуждение было попыткой...
Výše uvedená diskuse nad daným tématem se pokusila...
A szakdolgozatban elérendő célok leírására szolgál
Гипотезы были проверены на практике путем...
Hypotézy byly vyvraceny či potvrzovány daty objasňující...
A felhasznált források és azok, az álláspontjaid alátámasztásához való hozzájárulásuk leírásakor használatos
Подводя итог...
Abych to shrnul(a),...
Általános bevezetés annak leírására, hogy próbáltál meg elérni a szakdolgozatban
Подводя итог...
Souhrnně lze říci,...
Általános bevezetés annak leírására, hogy próbáltál meg elérni a szakdolgozatban

Lezárás - Következtetés

Мы полагаем, что наше исследование поможет понять факторы...
Cítíme, že naše studie zkvalitňuje akademické povědomí činitelů...
A szakdolgozat áttekintésénél és a fő eredmények megállapításánál használatos
В целом...
Celkem vzato...
A szakdolgozat általános értékelésének készítésénél
В общем...
Celkem vzato...
A szakdolgozat általános értékelésének készítésénél
... позволяет нам сделать вывод, что...
... nás vede k závěru, že...
Akkor használjuk, amikor határozott következtetéseket fogalmazunk meg és szilárd érvekkel támasztjuk őket alá
Аргументы, приведенные выше доказывают, что...
Argumenty uvedené výše prokazují, že...
Akkor használjuk, amikor határozott következtetéseket fogalmazunk meg és szilárd érvekkel támasztjuk őket alá
Таким образом мы видим, что...
Vidíme tedy, že...
Akkor használjuk, miután a támogató érveket már megfogalmaztuk és a fő következtetéseket írjuk le
Все это указывает на то, что...
To vše poukazuje na skutečnost, že...
Akkor használjuk, miután a támogató érveket már megfogalmaztuk és a fő következtetéseket írjuk le
Понимание того, что... может помочь обнаружить...
Pochopení... může pomoci odhalit...
Bizonyítások felhozásakor, amelyek alátámasztják a következtetéseidet
В балансе...
Zároveň...
Az eredményeid elfogulatlan értékelésekor használandó
К сожалению, нам не удалось..., поскольку... . В дальнейшем мы планируем...
Měla by být zmíněna určitá omezení dané studie a oblasti pro budoucí výzkum...
A szakdolgozat összegző következtetések részénél szükséges a korlátozó tényezők elfogadására/beismerésére
Таким образом, существует ряд факторов, которые...
S ohledem na tuto práci existuje řada faktorů, které...
Határozott következtetések megállapításánál használjuk
Несомненно некоторые из выдвинутых нами предложений не являются абсолютно уникальными
Je zřejmé, že některé z návrhů, které byly předloženy, nejsou zcela unikátní...
Kölcsönzött gondolatok megjelölésénél használjuk
Однако мы полагаем, данная работа может иметь практическое значение для трех областей
Nicméně, přínos naší práce spočívá ve třech oblastech...
A szakdolgozat fő következtetésének hangsúlyozásakor
Наше исследование служит ключем к пониминию процесса...
Naše studie slouží jako výklad pro pochopení procesu...
A szakdolgozat fő céljának magyarázatakor használjuk