török | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Lezárás

Lezárás - Összefoglalás

Questo lavoro si è aperto con l'osservazione di...
Bu çalışmayı ...'u not ederek açtık.
A szakdolgozat összefoglalójának bevezetésekor használatos
L'obiettivo di questa ricerca era quello di...
Süregelen tartışma ...'a yönelikti.
A szakdolgozatban elérendő célok leírására szolgál
Le ipotesi presentate sono state sostenute da numerosi dati riguardanti...
Hipotezler ...'ı kapsayan veriler ile test edildi.
A felhasznált források és azok, az álláspontjaid alátámasztásához való hozzájárulásuk leírásakor használatos
Riassumendo...
Özetlemek gerekirse ...
Általános bevezetés annak leírására, hogy próbáltál meg elérni a szakdolgozatban
Concludendo...
Kısacası ...
Általános bevezetés annak leírására, hogy próbáltál meg elérni a szakdolgozatban

Lezárás - Következtetés

Riteniamo che questa ricerca contribuisce al miglioramento della comprensione accademica su determinari fattori, quali...
Bizce çalışmamız ... faktörünün bilimsel açıdan anlaşılma sürecini geliştirmiştir.
A szakdolgozat áttekintésénél és a fő eredmények megállapításánál használatos
Complessivamente...
Sonuç olarak ...
A szakdolgozat általános értékelésének készítésénél
In generale...
Genel olarak ...
A szakdolgozat általános értékelésének készítésénél
.... ci porta a concludere che...
... bizi ... sonucuna götürür.
Akkor használjuk, amikor határozott következtetéseket fogalmazunk meg és szilárd érvekkel támasztjuk őket alá
Le argomentazioni appena illustrate valgono a riprova del fatto che...
Yukarıda verilen argümanlar da gösteriyor ki ...
Akkor használjuk, amikor határozott következtetéseket fogalmazunk meg és szilárd érvekkel támasztjuk őket alá
Siamo dunque portati a credere che...
Daha sonra görebiliriz ki ...
Akkor használjuk, miután a támogató érveket már megfogalmaztuk és a fő következtetéseket írjuk le
Tutto ciò per riconfermare, ancora una volta...
Tüm bunların işaret ettiği üzere ...
Akkor használjuk, miután a támogató érveket már megfogalmaztuk és a fő következtetéseket írjuk le
Comprendere.... ci aiuta, dunque, a...
...'ı anlamak ...'u açığa çıkarabilir.
Bizonyítások felhozásakor, amelyek alátámasztják a következtetéseidet
Tirando le somme...
Tarafsız olarak düşünürsek ...
Az eredményeid elfogulatlan értékelésekor használandó
Si deve, inoltre, tener conto di alcuni fattori che rendono questo studio limitato ad una particolare area di ricerca...
Çalışmamız ve gelecekteki çalışmalar için birkaç sınırılayıcı faktörden bahsetmek gerekir ki ...
A szakdolgozat összegző következtetések részénél szükséges a korlátozó tényezők elfogadására/beismerésére
Riteniamo che questa ricerca contribuisce al miglioramento della comprensione accademica su determinari fattori, quali...
Tezimiz ile ilgili olarak birkaç faktör var ki ...
Határozott következtetések megállapításánál használjuk
Chiaramente alcune delle interpretazioni presentate non sono solo il frutto unico ed originale di questa ricerca ma...
Açıkçası önermelerimizden bazıları çok özgün değil ...
Kölcsönzött gondolatok megjelölésénél használjuk
Riteniamo comunque che il contributo del nostro lavoro abbia delle risonanze in tre settori principali...
Çalışmamızın üç farklı alana olan katkısını kabul etsek de ...
A szakdolgozat fő következtetésének hangsúlyozásakor
Il nostro studio contribuisce alla comprensione del processo...
Çalışmamız ... sürecinin anlaşılmasına açılan bir pencere olarak hizmet veriyor.
A szakdolgozat fő céljának magyarázatakor használjuk