kínai | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Lezárás

Lezárás - Összefoglalás

Questo lavoro si è aperto con l'osservazione di...
我们以说明...开始这篇论文
A szakdolgozat összefoglalójának bevezetésekor használatos
L'obiettivo di questa ricerca era quello di...
前面的讨论旨在...
A szakdolgozatban elérendő célok leírására szolgál
Le ipotesi presentate sono state sostenute da numerosi dati riguardanti...
假设被...方面的数据验证
A felhasznált források és azok, az álláspontjaid alátámasztásához való hozzájárulásuk leírásakor használatos
Riassumendo...
总结来说,...
Általános bevezetés annak leírására, hogy próbáltál meg elérni a szakdolgozatban
Concludendo...
归纳一下,...
Általános bevezetés annak leírására, hogy próbáltál meg elérni a szakdolgozatban

Lezárás - Következtetés

Riteniamo che questa ricerca contribuisce al miglioramento della comprensione accademica su determinari fattori, quali...
我们认为该研究加强了...方面的学术理解
A szakdolgozat áttekintésénél és a fő eredmények megállapításánál használatos
Complessivamente...
总之,...
A szakdolgozat általános értékelésének készítésénél
In generale...
总体而言,...
A szakdolgozat általános értékelésének készítésénél
.... ci porta a concludere che...
...让我们得出...的结论
Akkor használjuk, amikor határozott következtetéseket fogalmazunk meg és szilárd érvekkel támasztjuk őket alá
Le argomentazioni appena illustrate valgono a riprova del fatto che...
上述论据证实...
Akkor használjuk, amikor határozott következtetéseket fogalmazunk meg és szilárd érvekkel támasztjuk őket alá
Siamo dunque portati a credere che...
我们可以看出...
Akkor használjuk, miután a támogató érveket már megfogalmaztuk és a fő következtetéseket írjuk le
Tutto ciò per riconfermare, ancora una volta...
所有这些都指向...
Akkor használjuk, miután a támogató érveket már megfogalmaztuk és a fő következtetéseket írjuk le
Comprendere.... ci aiuta, dunque, a...
了解...可以帮助揭示...
Bizonyítások felhozásakor, amelyek alátámasztják a következtetéseidet
Tirando le somme...
权衡一下,...
Az eredményeid elfogulatlan értékelésekor használandó
Si deve, inoltre, tener conto di alcuni fattori che rendono questo studio limitato ad una particolare area di ricerca...
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
A szakdolgozat összegző következtetések részénél szükséges a korlátozó tényezők elfogadására/beismerésére
Riteniamo che questa ricerca contribuisce al miglioramento della comprensione accademica su determinari fattori, quali...
因此,我们的论点是有一些因素...
Határozott következtetések megállapításánál használjuk
Chiaramente alcune delle interpretazioni presentate non sono solo il frutto unico ed originale di questa ricerca ma...
显然,我们提出的部分主张并不独特...
Kölcsönzött gondolatok megjelölésénél használjuk
Riteniamo comunque che il contributo del nostro lavoro abbia delle risonanze in tre settori principali...
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
A szakdolgozat fő következtetésének hangsúlyozásakor
Il nostro studio contribuisce alla comprensione del processo...
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
A szakdolgozat fő céljának magyarázatakor használjuk