finn | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Lezárás

Lezárás - Összefoglalás

Questo lavoro si è aperto con l'osservazione di...
Aloitimme tutkimuksemme huomaamalla...
A szakdolgozat összefoglalójának bevezetésekor használatos
L'obiettivo di questa ricerca era quello di...
Edellinen keskustelu on pyrkinyt...
A szakdolgozatban elérendő célok leírására szolgál
Le ipotesi presentate sono state sostenute da numerosi dati riguardanti...
Hypoteesit testattiin aineistolla, joka koski...
A felhasznált források és azok, az álláspontjaid alátámasztásához való hozzájárulásuk leírásakor használatos
Riassumendo...
Yhteenvetona...
Általános bevezetés annak leírására, hogy próbáltál meg elérni a szakdolgozatban
Concludendo...
Yhteenvetona...
Általános bevezetés annak leírására, hogy próbáltál meg elérni a szakdolgozatban

Lezárás - Következtetés

Riteniamo che questa ricerca contribuisce al miglioramento della comprensione accademica su determinari fattori, quali...
Uskomme, että tutkimuksemme edistää ... tekijöiden akateemista ymmärtämistä...
A szakdolgozat áttekintésénél és a fő eredmények megállapításánál használatos
Complessivamente...
Kaiken kaikkiaan
A szakdolgozat általános értékelésének készítésénél
In generale...
Yleisesti ottaen
A szakdolgozat általános értékelésének készítésénél
.... ci porta a concludere che...
...johtaa meidät siihen lopputulokseen, että...
Akkor használjuk, amikor határozott következtetéseket fogalmazunk meg és szilárd érvekkel támasztjuk őket alá
Le argomentazioni appena illustrate valgono a riprova del fatto che...
Yllä olevat perustelut todistavat, että...
Akkor használjuk, amikor határozott következtetéseket fogalmazunk meg és szilárd érvekkel támasztjuk őket alá
Siamo dunque portati a credere che...
Näemme siis, että...
Akkor használjuk, miután a támogató érveket már megfogalmaztuk és a fő következtetéseket írjuk le
Tutto ciò per riconfermare, ancora una volta...
Kaikki tämä viittaa siihen, että...
Akkor használjuk, miután a támogató érveket már megfogalmaztuk és a fő következtetéseket írjuk le
Comprendere.... ci aiuta, dunque, a...
... ymmärtäminen voi auttaa ... avaamisessa...
Bizonyítások felhozásakor, amelyek alátámasztják a következtetéseidet
Tirando le somme...
Kaiken kaikkiaan
Az eredményeid elfogulatlan értékelésekor használandó
Si deve, inoltre, tener conto di alcuni fattori che rendono questo studio limitato ad una particolare area di ricerca...
Tutkielmaamme liittyvät rajoitukset on hyvä mainita tulevia tutkimuksia varten...
A szakdolgozat összegző következtetések részénél szükséges a korlátozó tényezők elfogadására/beismerésére
Riteniamo che questa ricerca contribuisce al miglioramento della comprensione accademica su determinari fattori, quali...
Täten, väitteemme on, että nämä eri tekijät...
Határozott következtetések megállapításánál használjuk
Chiaramente alcune delle interpretazioni presentate non sono solo il frutto unico ed originale di questa ricerca ma...
Selvästikään kaikki esitetyt ehdotukset eivät ole täysin omaperäisiä...
Kölcsönzött gondolatok megjelölésénél használjuk
Riteniamo comunque che il contributo del nostro lavoro abbia delle risonanze in tre settori principali...
Kuitenkin, esitämme, että tutkimuksemme panos vaikuttaa kolmella alueella...
A szakdolgozat fő következtetésének hangsúlyozásakor
Il nostro studio contribuisce alla comprensione del processo...
Tutkimuksemme toimii ikkunana kohti ... prosessin parempaa ymmärtämistä...
A szakdolgozat fő céljának magyarázatakor használjuk