dán | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Lezárás

Lezárás - Összefoglalás

Questo lavoro si è aperto con l'osservazione di...
Wi begyndte denne opgave med henvisning til...
A szakdolgozat összefoglalójának bevezetésekor használatos
L'obiettivo di questa ricerca era quello di...
den føromtalte diskussion har forsøgt at...
A szakdolgozatban elérendő célok leírására szolgál
Le ipotesi presentate sono state sostenute da numerosi dati riguardanti...
Hypotesen blev testet med data dækning...
A felhasznált források és azok, az álláspontjaid alátámasztásához való hozzájárulásuk leírásakor használatos
Riassumendo...
Til at opsummere...
Általános bevezetés annak leírására, hogy próbáltál meg elérni a szakdolgozatban
Concludendo...
Summarisk,...
Általános bevezetés annak leírására, hogy próbáltál meg elérni a szakdolgozatban

Lezárás - Következtetés

Riteniamo che questa ricerca contribuisce al miglioramento della comprensione accademica su determinari fattori, quali...
Vi føler at vores undersøgelse forøger den akademiske forståelse af de faktorer...
A szakdolgozat áttekintésénél és a fő eredmények megállapításánál használatos
Complessivamente...
Alt i alt...
A szakdolgozat általános értékelésének készítésénél
In generale...
I det store og hele...
A szakdolgozat általános értékelésének készítésénél
.... ci porta a concludere che...
...fører os til den konklusion at...
Akkor használjuk, amikor határozott következtetéseket fogalmazunk meg és szilárd érvekkel támasztjuk őket alá
Le argomentazioni appena illustrate valgono a riprova del fatto che...
Argumenterne angivet ovenover beviser at...
Akkor használjuk, amikor határozott következtetéseket fogalmazunk meg és szilárd érvekkel támasztjuk őket alá
Siamo dunque portati a credere che...
Vi kan derefter se at...
Akkor használjuk, miután a támogató érveket már megfogalmaztuk és a fő következtetéseket írjuk le
Tutto ciò per riconfermare, ancora una volta...
Alt dette peger på det faktum at...
Akkor használjuk, miután a támogató érveket már megfogalmaztuk és a fő következtetéseket írjuk le
Comprendere.... ci aiuta, dunque, a...
At forstå... kan hjælpe med at afsløre...
Bizonyítások felhozásakor, amelyek alátámasztják a következtetéseidet
Tirando le somme...
Ligevægtigt...
Az eredményeid elfogulatlan értékelésekor használandó
Si deve, inoltre, tener conto di alcuni fattori che rendono questo studio limitato ad una particolare area di ricerca...
Et antal af begrænsninger af vores undersøgelse og områder til fremtidig research burde blive nævnt...
A szakdolgozat összegző következtetések részénél szükséges a korlátozó tényezők elfogadására/beismerésére
Riteniamo che questa ricerca contribuisce al miglioramento della comprensione accademica su determinari fattori, quali...
Således, vores afhandling er at der er et antal af faktorer som...
Határozott következtetések megállapításánál használjuk
Chiaramente alcune delle interpretazioni presentate non sono solo il frutto unico ed originale di questa ricerca ma...
Nogle af de forslag vi er kommet med er tydeligvis ikke fuldstændig unik...
Kölcsönzött gondolatok megjelölésénél használjuk
Riteniamo comunque che il contributo del nostro lavoro abbia delle risonanze in tre settori principali...
Dog, fremlægger vi at vores afhandlings bidrag hviler på tre områder...
A szakdolgozat fő következtetésének hangsúlyozásakor
Il nostro studio contribuisce alla comprensione del processo...
Vores undersøgelse tjener som et vindue for at give en forståelse af processen...
A szakdolgozat fő céljának magyarázatakor használjuk