román | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Lezárás

Lezárás - Összefoglalás

Wir haben diese Arbeit mit der Feststellung begonnen, ...
Am început această lucrare trecând în revistă faptul că...
A szakdolgozat összefoglalójának bevezetésekor használatos
Die vorangegangene Diskussion hat den Versuch unternommen, ...
Discuţia precedentă s-a dorit a (fi)...
A szakdolgozatban elérendő célok leírására szolgál
Die Hypothesen wurden mit Hilfe der ... umfassenden Daten getestet.
Ipotezele au fost testate cu date acoperind...
A felhasznált források és azok, az álláspontjaid alátámasztásához való hozzájárulásuk leírásakor használatos
Zusammenfassend...
Însumând totul...
Általános bevezetés annak leírására, hogy próbáltál meg elérni a szakdolgozatban
Zusammenfassend...
Rezumând,...
Általános bevezetés annak leírására, hogy próbáltál meg elérni a szakdolgozatban

Lezárás - Következtetés

Wir denken, dass unsere Studie das akademische Verständnis für die Faktoren von ... steigern kann.
Considerăm că studiul de faţă sporeşte înţelegerea la nivel academic a factorilor...
A szakdolgozat áttekintésénél és a fő eredmények megállapításánál használatos
Im Großen und Ganzen...
Per ansamblu...
A szakdolgozat általános értékelésének készítésénél
Insgesamt...
În mare...
A szakdolgozat általános értékelésének készítésénél
... führt uns zu der Schlussfolgerung, dass...
...ne duce la concluzia că...
Akkor használjuk, amikor határozott következtetéseket fogalmazunk meg és szilárd érvekkel támasztjuk őket alá
Die oben aufgeführten Argumente weisen nach, dass...
Argumentele de mai sus demonsetrează faptul că...
Akkor használjuk, amikor határozott következtetéseket fogalmazunk meg és szilárd érvekkel támasztjuk őket alá
Für uns wird daraus ersichtlich, dass...
Putem observa prin urmare că...
Akkor használjuk, miután a támogató érveket már megfogalmaztuk és a fő következtetéseket írjuk le
All dies deutet darauf hin, dass...
Toate aceste argumente indică faptul că...
Akkor használjuk, miután a támogató érveket már megfogalmaztuk és a fő következtetéseket írjuk le
Das Verständnis von ... kann dabei helfen, ... offenzulegen...
Înţelegând faptul că...putem ajunge la concluzia că...
Bizonyítások felhozásakor, amelyek alátámasztják a következtetéseidet
Alles in allem...
Pentru a restabili echilibrul...
Az eredményeid elfogulatlan értékelésekor használandó
Eine Reihe von Restriktionen in unserer Studie und daraus entstehende zukünftige Forschungsfelder sollen an dieser Stelle erwähnt werden...
Un număr de limitări impuse studiului şi domeniului sunt demne de a fi menţionate...
A szakdolgozat összegző következtetések részénél szükséges a korlátozó tényezők elfogadására/beismerésére
Folglich lautet unsere These, dass es eine Reihe von Faktoren gibt, die...
Prin urmare, susţinem faptul că există un număr de factori care...
Határozott következtetések megállapításánál használjuk
Sicherlich sind einige der von uns gemachten Aussagen nicht gänzlich einzigartig...
În mod sigur unele dintre ipotezele emise aici nu sunt totalmente unice...
Kölcsönzött gondolatok megjelölésénél használjuk
Dennoch denken wir, dass unsere Arbeit in drei Bereichen einen Beitrag geleistet hat...
Totuși, considerăm că aportul adus de lucrare se bazează pe trei aspecte...
A szakdolgozat fő következtetésének hangsúlyozásakor
Unsere Studie soll als Gelegenheit dienen, um den Prozess von ... zu verstehen...
Studiul nostru se doreşte a fi o oportunitate de a înţelege procesul de...
A szakdolgozat fő céljának magyarázatakor használjuk