kínai | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Lezárás

Lezárás - Összefoglalás

Wir haben diese Arbeit mit der Feststellung begonnen, ...
我们以说明...开始这篇论文
A szakdolgozat összefoglalójának bevezetésekor használatos
Die vorangegangene Diskussion hat den Versuch unternommen, ...
前面的讨论旨在...
A szakdolgozatban elérendő célok leírására szolgál
Die Hypothesen wurden mit Hilfe der ... umfassenden Daten getestet.
假设被...方面的数据验证
A felhasznált források és azok, az álláspontjaid alátámasztásához való hozzájárulásuk leírásakor használatos
Zusammenfassend...
总结来说,...
Általános bevezetés annak leírására, hogy próbáltál meg elérni a szakdolgozatban
Zusammenfassend...
归纳一下,...
Általános bevezetés annak leírására, hogy próbáltál meg elérni a szakdolgozatban

Lezárás - Következtetés

Wir denken, dass unsere Studie das akademische Verständnis für die Faktoren von ... steigern kann.
我们认为该研究加强了...方面的学术理解
A szakdolgozat áttekintésénél és a fő eredmények megállapításánál használatos
Im Großen und Ganzen...
总之,...
A szakdolgozat általános értékelésének készítésénél
Insgesamt...
总体而言,...
A szakdolgozat általános értékelésének készítésénél
... führt uns zu der Schlussfolgerung, dass...
...让我们得出...的结论
Akkor használjuk, amikor határozott következtetéseket fogalmazunk meg és szilárd érvekkel támasztjuk őket alá
Die oben aufgeführten Argumente weisen nach, dass...
上述论据证实...
Akkor használjuk, amikor határozott következtetéseket fogalmazunk meg és szilárd érvekkel támasztjuk őket alá
Für uns wird daraus ersichtlich, dass...
我们可以看出...
Akkor használjuk, miután a támogató érveket már megfogalmaztuk és a fő következtetéseket írjuk le
All dies deutet darauf hin, dass...
所有这些都指向...
Akkor használjuk, miután a támogató érveket már megfogalmaztuk és a fő következtetéseket írjuk le
Das Verständnis von ... kann dabei helfen, ... offenzulegen...
了解...可以帮助揭示...
Bizonyítások felhozásakor, amelyek alátámasztják a következtetéseidet
Alles in allem...
权衡一下,...
Az eredményeid elfogulatlan értékelésekor használandó
Eine Reihe von Restriktionen in unserer Studie und daraus entstehende zukünftige Forschungsfelder sollen an dieser Stelle erwähnt werden...
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
A szakdolgozat összegző következtetések részénél szükséges a korlátozó tényezők elfogadására/beismerésére
Folglich lautet unsere These, dass es eine Reihe von Faktoren gibt, die...
因此,我们的论点是有一些因素...
Határozott következtetések megállapításánál használjuk
Sicherlich sind einige der von uns gemachten Aussagen nicht gänzlich einzigartig...
显然,我们提出的部分主张并不独特...
Kölcsönzött gondolatok megjelölésénél használjuk
Dennoch denken wir, dass unsere Arbeit in drei Bereichen einen Beitrag geleistet hat...
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
A szakdolgozat fő következtetésének hangsúlyozásakor
Unsere Studie soll als Gelegenheit dienen, um den Prozess von ... zu verstehen...
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
A szakdolgozat fő céljának magyarázatakor használjuk