francia | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Lezárás

Lezárás - Összefoglalás

Wir haben diese Arbeit mit der Feststellung begonnen, ...
Nous avons ouvert cette thèse en notant...
A szakdolgozat összefoglalójának bevezetésekor használatos
Die vorangegangene Diskussion hat den Versuch unternommen, ...
L'analyse qui vient d'être réalisée avait pour but de...
A szakdolgozatban elérendő célok leírására szolgál
Die Hypothesen wurden mit Hilfe der ... umfassenden Daten getestet.
Les hypothèses furent testées avec des données couvrant...
A felhasznált források és azok, az álláspontjaid alátámasztásához való hozzájárulásuk leírásakor használatos
Zusammenfassend...
Pour résumer...
Általános bevezetés annak leírására, hogy próbáltál meg elérni a szakdolgozatban
Zusammenfassend...
En résumé...
Általános bevezetés annak leírására, hogy próbáltál meg elérni a szakdolgozatban

Lezárás - Következtetés

Wir denken, dass unsere Studie das akademische Verständnis für die Faktoren von ... steigern kann.
Nous présumons que notre étude améliore la compréhension académique des facteurs...
A szakdolgozat áttekintésénél és a fő eredmények megállapításánál használatos
Im Großen und Ganzen...
Globalement...
A szakdolgozat általános értékelésének készítésénél
Insgesamt...
Dans l'ensemble...
A szakdolgozat általános értékelésének készítésénél
... führt uns zu der Schlussfolgerung, dass...
...nous amène à la conclusion que...
Akkor használjuk, amikor határozott következtetéseket fogalmazunk meg és szilárd érvekkel támasztjuk őket alá
Die oben aufgeführten Argumente weisen nach, dass...
Les arguments abordés ci-dessus prouvent que...
Akkor használjuk, amikor határozott következtetéseket fogalmazunk meg és szilárd érvekkel támasztjuk őket alá
Für uns wird daraus ersichtlich, dass...
On peut alors voir que...
Akkor használjuk, miután a támogató érveket már megfogalmaztuk és a fő következtetéseket írjuk le
All dies deutet darauf hin, dass...
Tout cela indique que...
Akkor használjuk, miután a támogató érveket már megfogalmaztuk és a fő következtetéseket írjuk le
Das Verständnis von ... kann dabei helfen, ... offenzulegen...
Comprendre...peut aider à dévoiler...
Bizonyítások felhozásakor, amelyek alátámasztják a következtetéseidet
Alles in allem...
En définitive...
Az eredményeid elfogulatlan értékelésekor használandó
Eine Reihe von Restriktionen in unserer Studie und daraus entstehende zukünftige Forschungsfelder sollen an dieser Stelle erwähnt werden...
Un nombre de restrictions liées à notre étude devraient être mentionnées...
A szakdolgozat összegző következtetések részénél szükséges a korlátozó tényezők elfogadására/beismerésére
Folglich lautet unsere These, dass es eine Reihe von Faktoren gibt, die...
Finalement, notre thèse démontre qu'il y a un certain nombre de facteurs qui...
Határozott következtetések megállapításánál használjuk
Sicherlich sind einige der von uns gemachten Aussagen nicht gänzlich einzigartig...
Il est clair que certaines propositions qui ont été faites ne sont pas entièrement nouvelles...
Kölcsönzött gondolatok megjelölésénél használjuk
Dennoch denken wir, dass unsere Arbeit in drei Bereichen einen Beitrag geleistet hat...
Cependant, nous soumettons que la contribution de notre travail repose sur trois secteurs...
A szakdolgozat fő következtetésének hangsúlyozásakor
Unsere Studie soll als Gelegenheit dienen, um den Prozess von ... zu verstehen...
Notre étude est une fenêtre sur la compréhension du processus...
A szakdolgozat fő céljának magyarázatakor használjuk