spanyol | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Lezárás

Lezárás - Összefoglalás

Annak a tudatában kezdtünk bele ebbe a dolgozatba, hogy ...
En la introducción de este trabajo mencionamos...
A szakdolgozat összefoglalójának bevezetésekor használatos
Az előbbiekben kifejtett értekezés azt kísérelte meg, hogy ...
La discusión anterior ha tenido la intención de...
A szakdolgozatban elérendő célok leírására szolgál
A hipotézist teszteltük az alábbi adatokkal: ....
Las hipótesis fueron examinadas con los datos relacionados con...
A felhasznált források és azok, az álláspontjaid alátámasztásához való hozzájárulásuk leírásakor használatos
Összefoglalva, ...
En resumen,...
Általános bevezetés annak leírására, hogy próbáltál meg elérni a szakdolgozatban
Összefoglalva ...
En síntesis,...
Általános bevezetés annak leírására, hogy próbáltál meg elérni a szakdolgozatban

Lezárás - Következtetés

Úgy gondoljuk, hogy tanulmányunk növeli a ... szakmai megértését.
Creemos que nuestro estudio contribuye a mejorar el entendimiento académico de los factores...
A szakdolgozat áttekintésénél és a fő eredmények megállapításánál használatos
Összességében ...
En definitiva,...
A szakdolgozat általános értékelésének készítésénél
Egészében véve ...
En términos generales,...
A szakdolgozat általános értékelésének készítésénél
.... ahhoz a következtetéshez vezet minket, hogy ...
... nos lleva a la conclusión de que...
Akkor használjuk, amikor határozott következtetéseket fogalmazunk meg és szilárd érvekkel támasztjuk őket alá
A fent említett érvek alátámasztják azt, hogy ...
Los argumentos antes mencionados prueban que...
Akkor használjuk, amikor határozott következtetéseket fogalmazunk meg és szilárd érvekkel támasztjuk őket alá
Láthatjuk, hogy ...
Podemos evidenciar que...
Akkor használjuk, miután a támogató érveket már megfogalmaztuk és a fő következtetéseket írjuk le
Mindezekek arra a tényre mutatnak, hogy ...
Todo esto apunta a...
Akkor használjuk, miután a támogató érveket már megfogalmaztuk és a fő következtetéseket írjuk le
A .... megértése segíthet felfedni ....
Tener un mejor entendimiento de... puede ayudar a develar...
Bizonyítások felhozásakor, amelyek alátámasztják a következtetéseidet
Összevetve...
En resumen...
Az eredményeid elfogulatlan értékelésekor használandó
A szakdolgozat számos korlátozó tényezőjét és jövőbeli kutatási területeket is meg kell említenünk ...
Debemos mencionar ciertas restricciones que tuvo nuestro estudio y algunas áreas que pueden ser analizadas en el futuro...
A szakdolgozat összegző következtetések részénél szükséges a korlátozó tényezők elfogadására/beismerésére
Így a dolgozatban számos tényező található, amely ...
Así, nuestra tesis establece que hay cierto número de factores...
Határozott következtetések megállapításánál használjuk
Természetesen néhány felvetés, amelyeket tettem nem teljesen eredetiek/újak ...
Sin duda, algunas de las proposiciones que hemos ofrecido no son totalmente nuevas...
Kölcsönzött gondolatok megjelölésénél használjuk
Mindamellett a tanulmány eredményei három területre bonthatóak ...
Sin embargo, planteamos que la contribución de nuestro trabajo se basa en tres áreas...
A szakdolgozat fő következtetésének hangsúlyozásakor
A szakdolgozat célja, hogy segítsen jobban megérteni a ... működését/folyamatát
Nuestro estudio da pie a un proceso de entendimiento...
A szakdolgozat fő céljának magyarázatakor használjuk