román | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Lezárás

Lezárás - Összefoglalás

Annak a tudatában kezdtünk bele ebbe a dolgozatba, hogy ...
Am început această lucrare trecând în revistă faptul că...
A szakdolgozat összefoglalójának bevezetésekor használatos
Az előbbiekben kifejtett értekezés azt kísérelte meg, hogy ...
Discuţia precedentă s-a dorit a (fi)...
A szakdolgozatban elérendő célok leírására szolgál
A hipotézist teszteltük az alábbi adatokkal: ....
Ipotezele au fost testate cu date acoperind...
A felhasznált források és azok, az álláspontjaid alátámasztásához való hozzájárulásuk leírásakor használatos
Összefoglalva, ...
Însumând totul...
Általános bevezetés annak leírására, hogy próbáltál meg elérni a szakdolgozatban
Összefoglalva ...
Rezumând,...
Általános bevezetés annak leírására, hogy próbáltál meg elérni a szakdolgozatban

Lezárás - Következtetés

Úgy gondoljuk, hogy tanulmányunk növeli a ... szakmai megértését.
Considerăm că studiul de faţă sporeşte înţelegerea la nivel academic a factorilor...
A szakdolgozat áttekintésénél és a fő eredmények megállapításánál használatos
Összességében ...
Per ansamblu...
A szakdolgozat általános értékelésének készítésénél
Egészében véve ...
În mare...
A szakdolgozat általános értékelésének készítésénél
.... ahhoz a következtetéshez vezet minket, hogy ...
...ne duce la concluzia că...
Akkor használjuk, amikor határozott következtetéseket fogalmazunk meg és szilárd érvekkel támasztjuk őket alá
A fent említett érvek alátámasztják azt, hogy ...
Argumentele de mai sus demonsetrează faptul că...
Akkor használjuk, amikor határozott következtetéseket fogalmazunk meg és szilárd érvekkel támasztjuk őket alá
Láthatjuk, hogy ...
Putem observa prin urmare că...
Akkor használjuk, miután a támogató érveket már megfogalmaztuk és a fő következtetéseket írjuk le
Mindezekek arra a tényre mutatnak, hogy ...
Toate aceste argumente indică faptul că...
Akkor használjuk, miután a támogató érveket már megfogalmaztuk és a fő következtetéseket írjuk le
A .... megértése segíthet felfedni ....
Înţelegând faptul că...putem ajunge la concluzia că...
Bizonyítások felhozásakor, amelyek alátámasztják a következtetéseidet
Összevetve...
Pentru a restabili echilibrul...
Az eredményeid elfogulatlan értékelésekor használandó
A szakdolgozat számos korlátozó tényezőjét és jövőbeli kutatási területeket is meg kell említenünk ...
Un număr de limitări impuse studiului şi domeniului sunt demne de a fi menţionate...
A szakdolgozat összegző következtetések részénél szükséges a korlátozó tényezők elfogadására/beismerésére
Így a dolgozatban számos tényező található, amely ...
Prin urmare, susţinem faptul că există un număr de factori care...
Határozott következtetések megállapításánál használjuk
Természetesen néhány felvetés, amelyeket tettem nem teljesen eredetiek/újak ...
În mod sigur unele dintre ipotezele emise aici nu sunt totalmente unice...
Kölcsönzött gondolatok megjelölésénél használjuk
Mindamellett a tanulmány eredményei három területre bonthatóak ...
Totuși, considerăm că aportul adus de lucrare se bazează pe trei aspecte...
A szakdolgozat fő következtetésének hangsúlyozásakor
A szakdolgozat célja, hogy segítsen jobban megérteni a ... működését/folyamatát
Studiul nostru se doreşte a fi o oportunitate de a înţelege procesul de...
A szakdolgozat fő céljának magyarázatakor használjuk