olasz | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Lezárás

Lezárás - Összefoglalás

Annak a tudatában kezdtünk bele ebbe a dolgozatba, hogy ...
Questo lavoro si è aperto con l'osservazione di...
A szakdolgozat összefoglalójának bevezetésekor használatos
Az előbbiekben kifejtett értekezés azt kísérelte meg, hogy ...
L'obiettivo di questa ricerca era quello di...
A szakdolgozatban elérendő célok leírására szolgál
A hipotézist teszteltük az alábbi adatokkal: ....
Le ipotesi presentate sono state sostenute da numerosi dati riguardanti...
A felhasznált források és azok, az álláspontjaid alátámasztásához való hozzájárulásuk leírásakor használatos
Összefoglalva, ...
Riassumendo...
Általános bevezetés annak leírására, hogy próbáltál meg elérni a szakdolgozatban
Összefoglalva ...
Concludendo...
Általános bevezetés annak leírására, hogy próbáltál meg elérni a szakdolgozatban

Lezárás - Következtetés

Úgy gondoljuk, hogy tanulmányunk növeli a ... szakmai megértését.
Riteniamo che questa ricerca contribuisce al miglioramento della comprensione accademica su determinari fattori, quali...
A szakdolgozat áttekintésénél és a fő eredmények megállapításánál használatos
Összességében ...
Complessivamente...
A szakdolgozat általános értékelésének készítésénél
Egészében véve ...
In generale...
A szakdolgozat általános értékelésének készítésénél
.... ahhoz a következtetéshez vezet minket, hogy ...
.... ci porta a concludere che...
Akkor használjuk, amikor határozott következtetéseket fogalmazunk meg és szilárd érvekkel támasztjuk őket alá
A fent említett érvek alátámasztják azt, hogy ...
Le argomentazioni appena illustrate valgono a riprova del fatto che...
Akkor használjuk, amikor határozott következtetéseket fogalmazunk meg és szilárd érvekkel támasztjuk őket alá
Láthatjuk, hogy ...
Siamo dunque portati a credere che...
Akkor használjuk, miután a támogató érveket már megfogalmaztuk és a fő következtetéseket írjuk le
Mindezekek arra a tényre mutatnak, hogy ...
Tutto ciò per riconfermare, ancora una volta...
Akkor használjuk, miután a támogató érveket már megfogalmaztuk és a fő következtetéseket írjuk le
A .... megértése segíthet felfedni ....
Comprendere.... ci aiuta, dunque, a...
Bizonyítások felhozásakor, amelyek alátámasztják a következtetéseidet
Összevetve...
Tirando le somme...
Az eredményeid elfogulatlan értékelésekor használandó
A szakdolgozat számos korlátozó tényezőjét és jövőbeli kutatási területeket is meg kell említenünk ...
Si deve, inoltre, tener conto di alcuni fattori che rendono questo studio limitato ad una particolare area di ricerca...
A szakdolgozat összegző következtetések részénél szükséges a korlátozó tényezők elfogadására/beismerésére
Így a dolgozatban számos tényező található, amely ...
Riteniamo che questa ricerca contribuisce al miglioramento della comprensione accademica su determinari fattori, quali...
Határozott következtetések megállapításánál használjuk
Természetesen néhány felvetés, amelyeket tettem nem teljesen eredetiek/újak ...
Chiaramente alcune delle interpretazioni presentate non sono solo il frutto unico ed originale di questa ricerca ma...
Kölcsönzött gondolatok megjelölésénél használjuk
Mindamellett a tanulmány eredményei három területre bonthatóak ...
Riteniamo comunque che il contributo del nostro lavoro abbia delle risonanze in tre settori principali...
A szakdolgozat fő következtetésének hangsúlyozásakor
A szakdolgozat célja, hogy segítsen jobban megérteni a ... működését/folyamatát
Il nostro studio contribuisce alla comprensione del processo...
A szakdolgozat fő céljának magyarázatakor használjuk