cseh | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Lezárás

Lezárás - Összefoglalás

Annak a tudatában kezdtünk bele ebbe a dolgozatba, hogy ...
Na začátku této práce bylo zmíněno...
A szakdolgozat összefoglalójának bevezetésekor használatos
Az előbbiekben kifejtett értekezés azt kísérelte meg, hogy ...
Výše uvedená diskuse nad daným tématem se pokusila...
A szakdolgozatban elérendő célok leírására szolgál
A hipotézist teszteltük az alábbi adatokkal: ....
Hypotézy byly vyvraceny či potvrzovány daty objasňující...
A felhasznált források és azok, az álláspontjaid alátámasztásához való hozzájárulásuk leírásakor használatos
Összefoglalva, ...
Abych to shrnul(a),...
Általános bevezetés annak leírására, hogy próbáltál meg elérni a szakdolgozatban
Összefoglalva ...
Souhrnně lze říci,...
Általános bevezetés annak leírására, hogy próbáltál meg elérni a szakdolgozatban

Lezárás - Következtetés

Úgy gondoljuk, hogy tanulmányunk növeli a ... szakmai megértését.
Cítíme, že naše studie zkvalitňuje akademické povědomí činitelů...
A szakdolgozat áttekintésénél és a fő eredmények megállapításánál használatos
Összességében ...
Celkem vzato...
A szakdolgozat általános értékelésének készítésénél
Egészében véve ...
Celkem vzato...
A szakdolgozat általános értékelésének készítésénél
.... ahhoz a következtetéshez vezet minket, hogy ...
... nás vede k závěru, že...
Akkor használjuk, amikor határozott következtetéseket fogalmazunk meg és szilárd érvekkel támasztjuk őket alá
A fent említett érvek alátámasztják azt, hogy ...
Argumenty uvedené výše prokazují, že...
Akkor használjuk, amikor határozott következtetéseket fogalmazunk meg és szilárd érvekkel támasztjuk őket alá
Láthatjuk, hogy ...
Vidíme tedy, že...
Akkor használjuk, miután a támogató érveket már megfogalmaztuk és a fő következtetéseket írjuk le
Mindezekek arra a tényre mutatnak, hogy ...
To vše poukazuje na skutečnost, že...
Akkor használjuk, miután a támogató érveket már megfogalmaztuk és a fő következtetéseket írjuk le
A .... megértése segíthet felfedni ....
Pochopení... může pomoci odhalit...
Bizonyítások felhozásakor, amelyek alátámasztják a következtetéseidet
Összevetve...
Zároveň...
Az eredményeid elfogulatlan értékelésekor használandó
A szakdolgozat számos korlátozó tényezőjét és jövőbeli kutatási területeket is meg kell említenünk ...
Měla by být zmíněna určitá omezení dané studie a oblasti pro budoucí výzkum...
A szakdolgozat összegző következtetések részénél szükséges a korlátozó tényezők elfogadására/beismerésére
Így a dolgozatban számos tényező található, amely ...
S ohledem na tuto práci existuje řada faktorů, které...
Határozott következtetések megállapításánál használjuk
Természetesen néhány felvetés, amelyeket tettem nem teljesen eredetiek/újak ...
Je zřejmé, že některé z návrhů, které byly předloženy, nejsou zcela unikátní...
Kölcsönzött gondolatok megjelölésénél használjuk
Mindamellett a tanulmány eredményei három területre bonthatóak ...
Nicméně, přínos naší práce spočívá ve třech oblastech...
A szakdolgozat fő következtetésének hangsúlyozásakor
A szakdolgozat célja, hogy segítsen jobban megérteni a ... működését/folyamatát
Naše studie slouží jako výklad pro pochopení procesu...
A szakdolgozat fő céljának magyarázatakor használjuk