angol | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Lezárás

Lezárás - Összefoglalás

Annak a tudatában kezdtünk bele ebbe a dolgozatba, hogy ...
We opened this paper by noting…
A szakdolgozat összefoglalójának bevezetésekor használatos
Az előbbiekben kifejtett értekezés azt kísérelte meg, hogy ...
The foregoing discussion has attempted to…
A szakdolgozatban elérendő célok leírására szolgál
A hipotézist teszteltük az alábbi adatokkal: ....
The hypotheses were tested with data covering…
A felhasznált források és azok, az álláspontjaid alátámasztásához való hozzájárulásuk leírásakor használatos
Összefoglalva, ...
To sum up…
Általános bevezetés annak leírására, hogy próbáltál meg elérni a szakdolgozatban
Összefoglalva ...
In summary, …
Általános bevezetés annak leírására, hogy próbáltál meg elérni a szakdolgozatban

Lezárás - Következtetés

Úgy gondoljuk, hogy tanulmányunk növeli a ... szakmai megértését.
We feel that our study enhances academic understanding of the factors…
A szakdolgozat áttekintésénél és a fő eredmények megállapításánál használatos
Összességében ...
All in all…
A szakdolgozat általános értékelésének készítésénél
Egészében véve ...
By and large…
A szakdolgozat általános értékelésének készítésénél
.... ahhoz a következtetéshez vezet minket, hogy ...
…leads us to the conclusion that…
Akkor használjuk, amikor határozott következtetéseket fogalmazunk meg és szilárd érvekkel támasztjuk őket alá
A fent említett érvek alátámasztják azt, hogy ...
The arguments given above prove that…
Akkor használjuk, amikor határozott következtetéseket fogalmazunk meg és szilárd érvekkel támasztjuk őket alá
Láthatjuk, hogy ...
We can see then, that…
Akkor használjuk, miután a támogató érveket már megfogalmaztuk és a fő következtetéseket írjuk le
Mindezekek arra a tényre mutatnak, hogy ...
All of this points to the fact that…
Akkor használjuk, miután a támogató érveket már megfogalmaztuk és a fő következtetéseket írjuk le
A .... megértése segíthet felfedni ....
Understanding...can help reveal…
Bizonyítások felhozásakor, amelyek alátámasztják a következtetéseidet
Összevetve...
On balance…
Az eredményeid elfogulatlan értékelésekor használandó
A szakdolgozat számos korlátozó tényezőjét és jövőbeli kutatási területeket is meg kell említenünk ...
A number of restrictions of our study and areas for future research should be mentioned…
A szakdolgozat összegző következtetések részénél szükséges a korlátozó tényezők elfogadására/beismerésére
Így a dolgozatban számos tényező található, amely ...
Thus, our thesis is that there are a number of factors that…
Határozott következtetések megállapításánál használjuk
Természetesen néhány felvetés, amelyeket tettem nem teljesen eredetiek/újak ...
Clearly, some of propositions that we have offered are not entirely unique…
Kölcsönzött gondolatok megjelölésénél használjuk
Mindamellett a tanulmány eredményei három területre bonthatóak ...
However, we submit that the contribution of our paper rests on three areas…
A szakdolgozat fő következtetésének hangsúlyozásakor
A szakdolgozat célja, hogy segítsen jobban megérteni a ... működését/folyamatát
Our study serves as a window to an understanding of the process…
A szakdolgozat fő céljának magyarázatakor használjuk