spanyol | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Lezárás

Lezárás - Összefoglalás

Rozpoczęliśmy tę pracę od stwierdzenia...
En la introducción de este trabajo mencionamos...
A szakdolgozat összefoglalójának bevezetésekor használatos
W powyższej dyskusji podjąłem/podjęłam próbę...
La discusión anterior ha tenido la intención de...
A szakdolgozatban elérendő célok leírására szolgál
Hipotezy były sprawdzane za pomocą danych obejmujących...
Las hipótesis fueron examinadas con los datos relacionados con...
A felhasznált források és azok, az álláspontjaid alátámasztásához való hozzájárulásuk leírásakor használatos
Podsumowując, ...
En resumen,...
Általános bevezetés annak leírására, hogy próbáltál meg elérni a szakdolgozatban
W podsumowaniu, ...
En síntesis,...
Általános bevezetés annak leírására, hogy próbáltál meg elérni a szakdolgozatban

Lezárás - Következtetés

Uważamy, że nasze badanie przyczynia się do lepszego zrozumienia czynników...
Creemos que nuestro estudio contribuye a mejorar el entendimiento académico de los factores...
A szakdolgozat áttekintésénél és a fő eredmények megállapításánál használatos
W sumie...
En definitiva,...
A szakdolgozat általános értékelésének készítésénél
Ogólnie...
En términos generales,...
A szakdolgozat általános értékelésének készítésénél
...prowadzi do wniosku, że...
... nos lleva a la conclusión de que...
Akkor használjuk, amikor határozott következtetéseket fogalmazunk meg és szilárd érvekkel támasztjuk őket alá
Wyżej wymienione argumenty potwierdzają, że...
Los argumentos antes mencionados prueban que...
Akkor használjuk, amikor határozott következtetéseket fogalmazunk meg és szilárd érvekkel támasztjuk őket alá
Widzimy więc, że...
Podemos evidenciar que...
Akkor használjuk, miután a támogató érveket már megfogalmaztuk és a fő következtetéseket írjuk le
Wszystko to wskazuje na fakt, że...
Todo esto apunta a...
Akkor használjuk, miután a támogató érveket már megfogalmaztuk és a fő következtetéseket írjuk le
Zrozumienie ... może pomóc w wykazaniu...
Tener un mejor entendimiento de... puede ayudar a develar...
Bizonyítások felhozásakor, amelyek alátámasztják a következtetéseidet
Ogólnie rzecz biorąc, ...
En resumen...
Az eredményeid elfogulatlan értékelésekor használandó
Należy mieć na uwadze szereg czynników ograniczających naszą pracę, jak i obszar przyszłych badań...
Debemos mencionar ciertas restricciones que tuvo nuestro estudio y algunas áreas que pueden ser analizadas en el futuro...
A szakdolgozat összegző következtetések részénél szükséges a korlátozó tényezők elfogadására/beismerésére
Tak więc naszą tezę o istnieniu szeregu czynników, które...
Así, nuestra tesis establece que hay cierto número de factores...
Határozott következtetések megállapításánál használjuk
Oczywiście, niektóre z przedstawionych w pracy propozycji nie należą do najnowszych odkryć...
Sin duda, algunas de las proposiciones que hemos ofrecido no son totalmente nuevas...
Kölcsönzött gondolatok megjelölésénél használjuk
Jakkolwiek, możemy założyć, że wkład naszej pracy opiera się na trzech obszarach...
Sin embargo, planteamos que la contribución de nuestro trabajo se basa en tres áreas...
A szakdolgozat fő következtetésének hangsúlyozásakor
Nasze badanie ma na celu zrozumienie procesu...
Nuestro estudio da pie a un proceso de entendimiento...
A szakdolgozat fő céljának magyarázatakor használjuk