orosz | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Lezárás

Lezárás - Összefoglalás

Rozpoczęliśmy tę pracę od stwierdzenia...
Мы начали доклад с того, что...
A szakdolgozat összefoglalójának bevezetésekor használatos
W powyższej dyskusji podjąłem/podjęłam próbę...
Последующее обсуждение было попыткой...
A szakdolgozatban elérendő célok leírására szolgál
Hipotezy były sprawdzane za pomocą danych obejmujących...
Гипотезы были проверены на практике путем...
A felhasznált források és azok, az álláspontjaid alátámasztásához való hozzájárulásuk leírásakor használatos
Podsumowując, ...
Подводя итог...
Általános bevezetés annak leírására, hogy próbáltál meg elérni a szakdolgozatban
W podsumowaniu, ...
Подводя итог...
Általános bevezetés annak leírására, hogy próbáltál meg elérni a szakdolgozatban

Lezárás - Következtetés

Uważamy, że nasze badanie przyczynia się do lepszego zrozumienia czynników...
Мы полагаем, что наше исследование поможет понять факторы...
A szakdolgozat áttekintésénél és a fő eredmények megállapításánál használatos
W sumie...
В целом...
A szakdolgozat általános értékelésének készítésénél
Ogólnie...
В общем...
A szakdolgozat általános értékelésének készítésénél
...prowadzi do wniosku, że...
... позволяет нам сделать вывод, что...
Akkor használjuk, amikor határozott következtetéseket fogalmazunk meg és szilárd érvekkel támasztjuk őket alá
Wyżej wymienione argumenty potwierdzają, że...
Аргументы, приведенные выше доказывают, что...
Akkor használjuk, amikor határozott következtetéseket fogalmazunk meg és szilárd érvekkel támasztjuk őket alá
Widzimy więc, że...
Таким образом мы видим, что...
Akkor használjuk, miután a támogató érveket már megfogalmaztuk és a fő következtetéseket írjuk le
Wszystko to wskazuje na fakt, że...
Все это указывает на то, что...
Akkor használjuk, miután a támogató érveket már megfogalmaztuk és a fő következtetéseket írjuk le
Zrozumienie ... może pomóc w wykazaniu...
Понимание того, что... может помочь обнаружить...
Bizonyítások felhozásakor, amelyek alátámasztják a következtetéseidet
Ogólnie rzecz biorąc, ...
В балансе...
Az eredményeid elfogulatlan értékelésekor használandó
Należy mieć na uwadze szereg czynników ograniczających naszą pracę, jak i obszar przyszłych badań...
К сожалению, нам не удалось..., поскольку... . В дальнейшем мы планируем...
A szakdolgozat összegző következtetések részénél szükséges a korlátozó tényezők elfogadására/beismerésére
Tak więc naszą tezę o istnieniu szeregu czynników, które...
Таким образом, существует ряд факторов, которые...
Határozott következtetések megállapításánál használjuk
Oczywiście, niektóre z przedstawionych w pracy propozycji nie należą do najnowszych odkryć...
Несомненно некоторые из выдвинутых нами предложений не являются абсолютно уникальными
Kölcsönzött gondolatok megjelölésénél használjuk
Jakkolwiek, możemy założyć, że wkład naszej pracy opiera się na trzech obszarach...
Однако мы полагаем, данная работа может иметь практическое значение для трех областей
A szakdolgozat fő következtetésének hangsúlyozásakor
Nasze badanie ma na celu zrozumienie procesu...
Наше исследование служит ключем к пониминию процесса...
A szakdolgozat fő céljának magyarázatakor használjuk