német | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Lezárás

Lezárás - Összefoglalás

Rozpoczęliśmy tę pracę od stwierdzenia...
Wir haben diese Arbeit mit der Feststellung begonnen, ...
A szakdolgozat összefoglalójának bevezetésekor használatos
W powyższej dyskusji podjąłem/podjęłam próbę...
Die vorangegangene Diskussion hat den Versuch unternommen, ...
A szakdolgozatban elérendő célok leírására szolgál
Hipotezy były sprawdzane za pomocą danych obejmujących...
Die Hypothesen wurden mit Hilfe der ... umfassenden Daten getestet.
A felhasznált források és azok, az álláspontjaid alátámasztásához való hozzájárulásuk leírásakor használatos
Podsumowując, ...
Zusammenfassend...
Általános bevezetés annak leírására, hogy próbáltál meg elérni a szakdolgozatban
W podsumowaniu, ...
Zusammenfassend...
Általános bevezetés annak leírására, hogy próbáltál meg elérni a szakdolgozatban

Lezárás - Következtetés

Uważamy, że nasze badanie przyczynia się do lepszego zrozumienia czynników...
Wir denken, dass unsere Studie das akademische Verständnis für die Faktoren von ... steigern kann.
A szakdolgozat áttekintésénél és a fő eredmények megállapításánál használatos
W sumie...
Im Großen und Ganzen...
A szakdolgozat általános értékelésének készítésénél
Ogólnie...
Insgesamt...
A szakdolgozat általános értékelésének készítésénél
...prowadzi do wniosku, że...
... führt uns zu der Schlussfolgerung, dass...
Akkor használjuk, amikor határozott következtetéseket fogalmazunk meg és szilárd érvekkel támasztjuk őket alá
Wyżej wymienione argumenty potwierdzają, że...
Die oben aufgeführten Argumente weisen nach, dass...
Akkor használjuk, amikor határozott következtetéseket fogalmazunk meg és szilárd érvekkel támasztjuk őket alá
Widzimy więc, że...
Für uns wird daraus ersichtlich, dass...
Akkor használjuk, miután a támogató érveket már megfogalmaztuk és a fő következtetéseket írjuk le
Wszystko to wskazuje na fakt, że...
All dies deutet darauf hin, dass...
Akkor használjuk, miután a támogató érveket már megfogalmaztuk és a fő következtetéseket írjuk le
Zrozumienie ... może pomóc w wykazaniu...
Das Verständnis von ... kann dabei helfen, ... offenzulegen...
Bizonyítások felhozásakor, amelyek alátámasztják a következtetéseidet
Ogólnie rzecz biorąc, ...
Alles in allem...
Az eredményeid elfogulatlan értékelésekor használandó
Należy mieć na uwadze szereg czynników ograniczających naszą pracę, jak i obszar przyszłych badań...
Eine Reihe von Restriktionen in unserer Studie und daraus entstehende zukünftige Forschungsfelder sollen an dieser Stelle erwähnt werden...
A szakdolgozat összegző következtetések részénél szükséges a korlátozó tényezők elfogadására/beismerésére
Tak więc naszą tezę o istnieniu szeregu czynników, które...
Folglich lautet unsere These, dass es eine Reihe von Faktoren gibt, die...
Határozott következtetések megállapításánál használjuk
Oczywiście, niektóre z przedstawionych w pracy propozycji nie należą do najnowszych odkryć...
Sicherlich sind einige der von uns gemachten Aussagen nicht gänzlich einzigartig...
Kölcsönzött gondolatok megjelölésénél használjuk
Jakkolwiek, możemy założyć, że wkład naszej pracy opiera się na trzech obszarach...
Dennoch denken wir, dass unsere Arbeit in drei Bereichen einen Beitrag geleistet hat...
A szakdolgozat fő következtetésének hangsúlyozásakor
Nasze badanie ma na celu zrozumienie procesu...
Unsere Studie soll als Gelegenheit dienen, um den Prozess von ... zu verstehen...
A szakdolgozat fő céljának magyarázatakor használjuk