spanyol | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Lezárás

Lezárás - Összefoglalás

이 논문은 ...에 대한 질문으로 시작 되었습니다.
En la introducción de este trabajo mencionamos...
A szakdolgozat összefoglalójának bevezetésekor használatos
...을 하기 위해, 앞서 보여드린 연구와 토론이 있었습니다.
La discusión anterior ha tenido la intención de...
A szakdolgozatban elérendő célok leírására szolgál
그 가설은 ... 자료를 통해 실험되었고, ...
Las hipótesis fueron examinadas con los datos relacionados con...
A felhasznált források és azok, az álláspontjaid alátámasztásához való hozzájárulásuk leírásakor használatos
요약하면, ...
En resumen,...
Általános bevezetés annak leírására, hogy próbáltál meg elérni a szakdolgozatban
요약하면, ...
En síntesis,...
Általános bevezetés annak leírására, hogy próbáltál meg elérni a szakdolgozatban

Lezárás - Következtetés

이번 연구는 ....분야의 학문적 이해를 한층 높였습니다.
Creemos que nuestro estudio contribuye a mejorar el entendimiento académico de los factores...
A szakdolgozat áttekintésénél és a fő eredmények megállapításánál használatos
대체로, ...
En definitiva,...
A szakdolgozat általános értékelésének készítésénél
대체로, ...
En términos generales,...
A szakdolgozat általános értékelésének készítésénél
우리는 ...을 통해 ....라는 결론을 얻습니다.
... nos lleva a la conclusión de que...
Akkor használjuk, amikor határozott következtetéseket fogalmazunk meg és szilárd érvekkel támasztjuk őket alá
위의 주장들은 .... 을 증명하여 줍니다.
Los argumentos antes mencionados prueban que...
Akkor használjuk, amikor határozott következtetéseket fogalmazunk meg és szilárd érvekkel támasztjuk őket alá
그렇다면, 우리는 ...을 알 수 있습니다.
Podemos evidenciar que...
Akkor használjuk, miután a támogató érveket már megfogalmaztuk és a fő következtetéseket írjuk le
이 모든것은 ...을 알려줍니다.
Todo esto apunta a...
Akkor használjuk, miután a támogató érveket már megfogalmaztuk és a fő következtetéseket írjuk le
...에 대한 이해는 ... 사실을 더욱 부각시켜줍니다.
Tener un mejor entendimiento de... puede ayudar a develar...
Bizonyítások felhozásakor, amelyek alátámasztják a következtetéseidet
모든 것을 고려하여, ...
En resumen...
Az eredményeid elfogulatlan értékelésekor használandó
우리의 연구에서 있었던 몇 가지의 제약들과, 앞으로의 연구에서 다뤄져야 할 부분으로는 ...
Debemos mencionar ciertas restricciones que tuvo nuestro estudio y algunas áreas que pueden ser analizadas en el futuro...
A szakdolgozat összegző következtetések részénél szükséges a korlátozó tényezők elfogadására/beismerésére
그러므로, 우리의 논제는 ....한 여러가지 요소가 있다는 것 입니다.
Así, nuestra tesis establece que hay cierto número de factores...
Határozott következtetések megállapításánál használjuk
아시다시피, 이 연구에서 제안한 몇가의방법들은 전혀 새로운 것들이 아닙니다.
Sin duda, algunas de las proposiciones que hemos ofrecido no son totalmente nuevas...
Kölcsönzött gondolatok megjelölésénél használjuk
하지만, 이 연구는 다음의 세가지 방면에서 크게 기여할 것으로 보입니다.
Sin embargo, planteamos que la contribución de nuestro trabajo se basa en tres áreas...
A szakdolgozat fő következtetésének hangsúlyozásakor
이 연구는 ... 분야에 대한 이해를 높이는데 크게 기여할 것입니다.
Nuestro estudio da pie a un proceso de entendimiento...
A szakdolgozat fő céljának magyarázatakor használjuk