kínai | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Lezárás

Lezárás - Összefoglalás

이 논문은 ...에 대한 질문으로 시작 되었습니다.
我们以说明...开始这篇论文
A szakdolgozat összefoglalójának bevezetésekor használatos
...을 하기 위해, 앞서 보여드린 연구와 토론이 있었습니다.
前面的讨论旨在...
A szakdolgozatban elérendő célok leírására szolgál
그 가설은 ... 자료를 통해 실험되었고, ...
假设被...方面的数据验证
A felhasznált források és azok, az álláspontjaid alátámasztásához való hozzájárulásuk leírásakor használatos
요약하면, ...
总结来说,...
Általános bevezetés annak leírására, hogy próbáltál meg elérni a szakdolgozatban
요약하면, ...
归纳一下,...
Általános bevezetés annak leírására, hogy próbáltál meg elérni a szakdolgozatban

Lezárás - Következtetés

이번 연구는 ....분야의 학문적 이해를 한층 높였습니다.
我们认为该研究加强了...方面的学术理解
A szakdolgozat áttekintésénél és a fő eredmények megállapításánál használatos
대체로, ...
总之,...
A szakdolgozat általános értékelésének készítésénél
대체로, ...
总体而言,...
A szakdolgozat általános értékelésének készítésénél
우리는 ...을 통해 ....라는 결론을 얻습니다.
...让我们得出...的结论
Akkor használjuk, amikor határozott következtetéseket fogalmazunk meg és szilárd érvekkel támasztjuk őket alá
위의 주장들은 .... 을 증명하여 줍니다.
上述论据证实...
Akkor használjuk, amikor határozott következtetéseket fogalmazunk meg és szilárd érvekkel támasztjuk őket alá
그렇다면, 우리는 ...을 알 수 있습니다.
我们可以看出...
Akkor használjuk, miután a támogató érveket már megfogalmaztuk és a fő következtetéseket írjuk le
이 모든것은 ...을 알려줍니다.
所有这些都指向...
Akkor használjuk, miután a támogató érveket már megfogalmaztuk és a fő következtetéseket írjuk le
...에 대한 이해는 ... 사실을 더욱 부각시켜줍니다.
了解...可以帮助揭示...
Bizonyítások felhozásakor, amelyek alátámasztják a következtetéseidet
모든 것을 고려하여, ...
权衡一下,...
Az eredményeid elfogulatlan értékelésekor használandó
우리의 연구에서 있었던 몇 가지의 제약들과, 앞으로의 연구에서 다뤄져야 할 부분으로는 ...
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
A szakdolgozat összegző következtetések részénél szükséges a korlátozó tényezők elfogadására/beismerésére
그러므로, 우리의 논제는 ....한 여러가지 요소가 있다는 것 입니다.
因此,我们的论点是有一些因素...
Határozott következtetések megállapításánál használjuk
아시다시피, 이 연구에서 제안한 몇가의방법들은 전혀 새로운 것들이 아닙니다.
显然,我们提出的部分主张并不独特...
Kölcsönzött gondolatok megjelölésénél használjuk
하지만, 이 연구는 다음의 세가지 방면에서 크게 기여할 것으로 보입니다.
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
A szakdolgozat fő következtetésének hangsúlyozásakor
이 연구는 ... 분야에 대한 이해를 높이는데 크게 기여할 것입니다.
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
A szakdolgozat fő céljának magyarázatakor használjuk