holland | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Lezárás

Lezárás - Összefoglalás

이 논문은 ...에 대한 질문으로 시작 되었습니다.
We zijn dit werkstuk begonnen met de these ...
A szakdolgozat összefoglalójának bevezetésekor használatos
...을 하기 위해, 앞서 보여드린 연구와 토론이 있었습니다.
De voorafgaande discussie heeft getracht te ...
A szakdolgozatban elérendő célok leírására szolgál
그 가설은 ... 자료를 통해 실험되었고, ...
De hypothesen werden getoetst met behulp van gegevens die ... omvatten.
A felhasznált források és azok, az álláspontjaid alátámasztásához való hozzájárulásuk leírásakor használatos
요약하면, ...
Samengevat ...
Általános bevezetés annak leírására, hogy próbáltál meg elérni a szakdolgozatban
요약하면, ...
Samenvattend ...
Általános bevezetés annak leírására, hogy próbáltál meg elérni a szakdolgozatban

Lezárás - Következtetés

이번 연구는 ....분야의 학문적 이해를 한층 높였습니다.
Wij denken dat onze studie het academische begrip voor de factoren van ... vergroten kan.
A szakdolgozat áttekintésénél és a fő eredmények megállapításánál használatos
대체로, ...
Al met al ...
A szakdolgozat általános értékelésének készítésénél
대체로, ...
Over het geheel ...
A szakdolgozat általános értékelésének készítésénél
우리는 ...을 통해 ....라는 결론을 얻습니다.
... leidt ons tot de conclusie dat ...
Akkor használjuk, amikor határozott következtetéseket fogalmazunk meg és szilárd érvekkel támasztjuk őket alá
위의 주장들은 .... 을 증명하여 줍니다.
De bovengenoemde argumenten bewijzen dat ...
Akkor használjuk, amikor határozott következtetéseket fogalmazunk meg és szilárd érvekkel támasztjuk őket alá
그렇다면, 우리는 ...을 알 수 있습니다.
Voor ons wordt daaruit duidelijk dat ...
Akkor használjuk, miután a támogató érveket már megfogalmaztuk és a fő következtetéseket írjuk le
이 모든것은 ...을 알려줍니다.
Alles wijst erop dat ...
Akkor használjuk, miután a támogató érveket már megfogalmaztuk és a fő következtetéseket írjuk le
...에 대한 이해는 ... 사실을 더욱 부각시켜줍니다.
Het begrip voor ... kan helpen ... te openbaren.
Bizonyítások felhozásakor, amelyek alátámasztják a következtetéseidet
모든 것을 고려하여, ...
Over het geheel genomen ...
Az eredményeid elfogulatlan értékelésekor használandó
우리의 연구에서 있었던 몇 가지의 제약들과, 앞으로의 연구에서 다뤄져야 할 부분으로는 ...
Een reeks van beperkingen in onze studie en de daaruit ontstane toekomstige onderzoeksgebieden moeten op deze plaats worden genoemd ...
A szakdolgozat összegző következtetések részénél szükséges a korlátozó tényezők elfogadására/beismerésére
그러므로, 우리의 논제는 ....한 여러가지 요소가 있다는 것 입니다.
Daarom luidt onze these dat er een reeks van factoren is, die ...
Határozott következtetések megállapításánál használjuk
아시다시피, 이 연구에서 제안한 몇가의방법들은 전혀 새로운 것들이 아닙니다.
Natuurlijk zijn sommige van de door ons aangeboden voorstellen niet geheel uniek ...
Kölcsönzött gondolatok megjelölésénél használjuk
하지만, 이 연구는 다음의 세가지 방면에서 크게 기여할 것으로 보입니다.
Wij denken echter dat ons werkstuk op drie gebieden een bijdrage heeft geleverd ...
A szakdolgozat fő következtetésének hangsúlyozásakor
이 연구는 ... 분야에 대한 이해를 높이는데 크게 기여할 것입니다.
Onze studie dient als mogelijkheid om het proces van ... te begrijpen.
A szakdolgozat fő céljának magyarázatakor használjuk