angol | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Lezárás

Lezárás - Összefoglalás

이 논문은 ...에 대한 질문으로 시작 되었습니다.
We opened this paper by noting…
A szakdolgozat összefoglalójának bevezetésekor használatos
...을 하기 위해, 앞서 보여드린 연구와 토론이 있었습니다.
The foregoing discussion has attempted to…
A szakdolgozatban elérendő célok leírására szolgál
그 가설은 ... 자료를 통해 실험되었고, ...
The hypotheses were tested with data covering…
A felhasznált források és azok, az álláspontjaid alátámasztásához való hozzájárulásuk leírásakor használatos
요약하면, ...
To sum up…
Általános bevezetés annak leírására, hogy próbáltál meg elérni a szakdolgozatban
요약하면, ...
In summary, …
Általános bevezetés annak leírására, hogy próbáltál meg elérni a szakdolgozatban

Lezárás - Következtetés

이번 연구는 ....분야의 학문적 이해를 한층 높였습니다.
We feel that our study enhances academic understanding of the factors…
A szakdolgozat áttekintésénél és a fő eredmények megállapításánál használatos
대체로, ...
All in all…
A szakdolgozat általános értékelésének készítésénél
대체로, ...
By and large…
A szakdolgozat általános értékelésének készítésénél
우리는 ...을 통해 ....라는 결론을 얻습니다.
…leads us to the conclusion that…
Akkor használjuk, amikor határozott következtetéseket fogalmazunk meg és szilárd érvekkel támasztjuk őket alá
위의 주장들은 .... 을 증명하여 줍니다.
The arguments given above prove that…
Akkor használjuk, amikor határozott következtetéseket fogalmazunk meg és szilárd érvekkel támasztjuk őket alá
그렇다면, 우리는 ...을 알 수 있습니다.
We can see then, that…
Akkor használjuk, miután a támogató érveket már megfogalmaztuk és a fő következtetéseket írjuk le
이 모든것은 ...을 알려줍니다.
All of this points to the fact that…
Akkor használjuk, miután a támogató érveket már megfogalmaztuk és a fő következtetéseket írjuk le
...에 대한 이해는 ... 사실을 더욱 부각시켜줍니다.
Understanding...can help reveal…
Bizonyítások felhozásakor, amelyek alátámasztják a következtetéseidet
모든 것을 고려하여, ...
On balance…
Az eredményeid elfogulatlan értékelésekor használandó
우리의 연구에서 있었던 몇 가지의 제약들과, 앞으로의 연구에서 다뤄져야 할 부분으로는 ...
A number of restrictions of our study and areas for future research should be mentioned…
A szakdolgozat összegző következtetések részénél szükséges a korlátozó tényezők elfogadására/beismerésére
그러므로, 우리의 논제는 ....한 여러가지 요소가 있다는 것 입니다.
Thus, our thesis is that there are a number of factors that…
Határozott következtetések megállapításánál használjuk
아시다시피, 이 연구에서 제안한 몇가의방법들은 전혀 새로운 것들이 아닙니다.
Clearly, some of propositions that we have offered are not entirely unique…
Kölcsönzött gondolatok megjelölésénél használjuk
하지만, 이 연구는 다음의 세가지 방면에서 크게 기여할 것으로 보입니다.
However, we submit that the contribution of our paper rests on three areas…
A szakdolgozat fő következtetésének hangsúlyozásakor
이 연구는 ... 분야에 대한 이해를 높이는데 크게 기여할 것입니다.
Our study serves as a window to an understanding of the process…
A szakdolgozat fő céljának magyarázatakor használjuk