svéd | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Lezárás

Lezárás - Összefoglalás

我们以说明...开始这篇论文
Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
A szakdolgozat összefoglalójának bevezetésekor használatos
前面的讨论旨在...
Ovanstående diskussion har försökt att ...
A szakdolgozatban elérendő célok leírására szolgál
假设被...方面的数据验证
Hypoteserna testades med data från ...
A felhasznált források és azok, az álláspontjaid alátámasztásához való hozzájárulásuk leírásakor használatos
总结来说,...
Sammanfattningsvis ...
Általános bevezetés annak leírására, hogy próbáltál meg elérni a szakdolgozatban
归纳一下,...
För att sammanfatta ...
Általános bevezetés annak leírására, hogy próbáltál meg elérni a szakdolgozatban

Lezárás - Következtetés

我们认为该研究加强了...方面的学术理解
Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
A szakdolgozat áttekintésénél és a fő eredmények megállapításánál használatos
总之,...
Till slut...
A szakdolgozat általános értékelésének készítésénél
总体而言,...
I stort sett/På det stora hela ...
A szakdolgozat általános értékelésének készítésénél
...让我们得出...的结论
... leder oss till slutsatsen att ...
Akkor használjuk, amikor határozott következtetéseket fogalmazunk meg és szilárd érvekkel támasztjuk őket alá
上述论据证实...
Argumenten ovan visar att ...
Akkor használjuk, amikor határozott következtetéseket fogalmazunk meg és szilárd érvekkel támasztjuk őket alá
我们可以看出...
Vi kan då se att ...
Akkor használjuk, miután a támogató érveket már megfogalmaztuk és a fő következtetéseket írjuk le
所有这些都指向...
Allt detta pekar på att ...
Akkor használjuk, miután a támogató érveket már megfogalmaztuk és a fő következtetéseket írjuk le
了解...可以帮助揭示...
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
Bizonyítások felhozásakor, amelyek alátámasztják a következtetéseidet
权衡一下,...
På det hela taget ...
Az eredményeid elfogulatlan értékelésekor használandó
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
A szakdolgozat összegző következtetések részénél szükséges a korlátozó tényezők elfogadására/beismerésére
因此,我们的论点是有一些因素...
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
Határozott következtetések megállapításánál használjuk
显然,我们提出的部分主张并不独特...
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
Kölcsönzött gondolatok megjelölésénél használjuk
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
A szakdolgozat fő következtetésének hangsúlyozásakor
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
A szakdolgozat fő céljának magyarázatakor használjuk