spanyol | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Lezárás

Lezárás - Összefoglalás

我们以说明...开始这篇论文
En la introducción de este trabajo mencionamos...
A szakdolgozat összefoglalójának bevezetésekor használatos
前面的讨论旨在...
La discusión anterior ha tenido la intención de...
A szakdolgozatban elérendő célok leírására szolgál
假设被...方面的数据验证
Las hipótesis fueron examinadas con los datos relacionados con...
A felhasznált források és azok, az álláspontjaid alátámasztásához való hozzájárulásuk leírásakor használatos
总结来说,...
En resumen,...
Általános bevezetés annak leírására, hogy próbáltál meg elérni a szakdolgozatban
归纳一下,...
En síntesis,...
Általános bevezetés annak leírására, hogy próbáltál meg elérni a szakdolgozatban

Lezárás - Következtetés

我们认为该研究加强了...方面的学术理解
Creemos que nuestro estudio contribuye a mejorar el entendimiento académico de los factores...
A szakdolgozat áttekintésénél és a fő eredmények megállapításánál használatos
总之,...
En definitiva,...
A szakdolgozat általános értékelésének készítésénél
总体而言,...
En términos generales,...
A szakdolgozat általános értékelésének készítésénél
...让我们得出...的结论
... nos lleva a la conclusión de que...
Akkor használjuk, amikor határozott következtetéseket fogalmazunk meg és szilárd érvekkel támasztjuk őket alá
上述论据证实...
Los argumentos antes mencionados prueban que...
Akkor használjuk, amikor határozott következtetéseket fogalmazunk meg és szilárd érvekkel támasztjuk őket alá
我们可以看出...
Podemos evidenciar que...
Akkor használjuk, miután a támogató érveket már megfogalmaztuk és a fő következtetéseket írjuk le
所有这些都指向...
Todo esto apunta a...
Akkor használjuk, miután a támogató érveket már megfogalmaztuk és a fő következtetéseket írjuk le
了解...可以帮助揭示...
Tener un mejor entendimiento de... puede ayudar a develar...
Bizonyítások felhozásakor, amelyek alátámasztják a következtetéseidet
权衡一下,...
En resumen...
Az eredményeid elfogulatlan értékelésekor használandó
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
Debemos mencionar ciertas restricciones que tuvo nuestro estudio y algunas áreas que pueden ser analizadas en el futuro...
A szakdolgozat összegző következtetések részénél szükséges a korlátozó tényezők elfogadására/beismerésére
因此,我们的论点是有一些因素...
Así, nuestra tesis establece que hay cierto número de factores...
Határozott következtetések megállapításánál használjuk
显然,我们提出的部分主张并不独特...
Sin duda, algunas de las proposiciones que hemos ofrecido no son totalmente nuevas...
Kölcsönzött gondolatok megjelölésénél használjuk
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
Sin embargo, planteamos que la contribución de nuestro trabajo se basa en tres áreas...
A szakdolgozat fő következtetésének hangsúlyozásakor
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
Nuestro estudio da pie a un proceso de entendimiento...
A szakdolgozat fő céljának magyarázatakor használjuk