magyar | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Lezárás

Lezárás - Összefoglalás

我们以说明...开始这篇论文
Annak a tudatában kezdtünk bele ebbe a dolgozatba, hogy ...
A szakdolgozat összefoglalójának bevezetésekor használatos
前面的讨论旨在...
Az előbbiekben kifejtett értekezés azt kísérelte meg, hogy ...
A szakdolgozatban elérendő célok leírására szolgál
假设被...方面的数据验证
A hipotézist teszteltük az alábbi adatokkal: ....
A felhasznált források és azok, az álláspontjaid alátámasztásához való hozzájárulásuk leírásakor használatos
总结来说,...
Összefoglalva, ...
Általános bevezetés annak leírására, hogy próbáltál meg elérni a szakdolgozatban
归纳一下,...
Összefoglalva ...
Általános bevezetés annak leírására, hogy próbáltál meg elérni a szakdolgozatban

Lezárás - Következtetés

我们认为该研究加强了...方面的学术理解
Úgy gondoljuk, hogy tanulmányunk növeli a ... szakmai megértését.
A szakdolgozat áttekintésénél és a fő eredmények megállapításánál használatos
总之,...
Összességében ...
A szakdolgozat általános értékelésének készítésénél
总体而言,...
Egészében véve ...
A szakdolgozat általános értékelésének készítésénél
...让我们得出...的结论
.... ahhoz a következtetéshez vezet minket, hogy ...
Akkor használjuk, amikor határozott következtetéseket fogalmazunk meg és szilárd érvekkel támasztjuk őket alá
上述论据证实...
A fent említett érvek alátámasztják azt, hogy ...
Akkor használjuk, amikor határozott következtetéseket fogalmazunk meg és szilárd érvekkel támasztjuk őket alá
我们可以看出...
Láthatjuk, hogy ...
Akkor használjuk, miután a támogató érveket már megfogalmaztuk és a fő következtetéseket írjuk le
所有这些都指向...
Mindezekek arra a tényre mutatnak, hogy ...
Akkor használjuk, miután a támogató érveket már megfogalmaztuk és a fő következtetéseket írjuk le
了解...可以帮助揭示...
A .... megértése segíthet felfedni ....
Bizonyítások felhozásakor, amelyek alátámasztják a következtetéseidet
权衡一下,...
Összevetve...
Az eredményeid elfogulatlan értékelésekor használandó
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
A szakdolgozat számos korlátozó tényezőjét és jövőbeli kutatási területeket is meg kell említenünk ...
A szakdolgozat összegző következtetések részénél szükséges a korlátozó tényezők elfogadására/beismerésére
因此,我们的论点是有一些因素...
Így a dolgozatban számos tényező található, amely ...
Határozott következtetések megállapításánál használjuk
显然,我们提出的部分主张并不独特...
Természetesen néhány felvetés, amelyeket tettem nem teljesen eredetiek/újak ...
Kölcsönzött gondolatok megjelölésénél használjuk
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
Mindamellett a tanulmány eredményei három területre bonthatóak ...
A szakdolgozat fő következtetésének hangsúlyozásakor
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
A szakdolgozat célja, hogy segítsen jobban megérteni a ... működését/folyamatát
A szakdolgozat fő céljának magyarázatakor használjuk