lengyel | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Lezárás

Lezárás - Összefoglalás

我们以说明...开始这篇论文
Rozpoczęliśmy tę pracę od stwierdzenia...
A szakdolgozat összefoglalójának bevezetésekor használatos
前面的讨论旨在...
W powyższej dyskusji podjąłem/podjęłam próbę...
A szakdolgozatban elérendő célok leírására szolgál
假设被...方面的数据验证
Hipotezy były sprawdzane za pomocą danych obejmujących...
A felhasznált források és azok, az álláspontjaid alátámasztásához való hozzájárulásuk leírásakor használatos
总结来说,...
Podsumowując, ...
Általános bevezetés annak leírására, hogy próbáltál meg elérni a szakdolgozatban
归纳一下,...
W podsumowaniu, ...
Általános bevezetés annak leírására, hogy próbáltál meg elérni a szakdolgozatban

Lezárás - Következtetés

我们认为该研究加强了...方面的学术理解
Uważamy, że nasze badanie przyczynia się do lepszego zrozumienia czynników...
A szakdolgozat áttekintésénél és a fő eredmények megállapításánál használatos
总之,...
W sumie...
A szakdolgozat általános értékelésének készítésénél
总体而言,...
Ogólnie...
A szakdolgozat általános értékelésének készítésénél
...让我们得出...的结论
...prowadzi do wniosku, że...
Akkor használjuk, amikor határozott következtetéseket fogalmazunk meg és szilárd érvekkel támasztjuk őket alá
上述论据证实...
Wyżej wymienione argumenty potwierdzają, że...
Akkor használjuk, amikor határozott következtetéseket fogalmazunk meg és szilárd érvekkel támasztjuk őket alá
我们可以看出...
Widzimy więc, że...
Akkor használjuk, miután a támogató érveket már megfogalmaztuk és a fő következtetéseket írjuk le
所有这些都指向...
Wszystko to wskazuje na fakt, że...
Akkor használjuk, miután a támogató érveket már megfogalmaztuk és a fő következtetéseket írjuk le
了解...可以帮助揭示...
Zrozumienie ... może pomóc w wykazaniu...
Bizonyítások felhozásakor, amelyek alátámasztják a következtetéseidet
权衡一下,...
Ogólnie rzecz biorąc, ...
Az eredményeid elfogulatlan értékelésekor használandó
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
Należy mieć na uwadze szereg czynników ograniczających naszą pracę, jak i obszar przyszłych badań...
A szakdolgozat összegző következtetések részénél szükséges a korlátozó tényezők elfogadására/beismerésére
因此,我们的论点是有一些因素...
Tak więc naszą tezę o istnieniu szeregu czynników, które...
Határozott következtetések megállapításánál használjuk
显然,我们提出的部分主张并不独特...
Oczywiście, niektóre z przedstawionych w pracy propozycji nie należą do najnowszych odkryć...
Kölcsönzött gondolatok megjelölésénél használjuk
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
Jakkolwiek, możemy założyć, że wkład naszej pracy opiera się na trzech obszarach...
A szakdolgozat fő következtetésének hangsúlyozásakor
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
Nasze badanie ma na celu zrozumienie procesu...
A szakdolgozat fő céljának magyarázatakor használjuk