francia | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Lezárás

Lezárás - Összefoglalás

我们以说明...开始这篇论文
Nous avons ouvert cette thèse en notant...
A szakdolgozat összefoglalójának bevezetésekor használatos
前面的讨论旨在...
L'analyse qui vient d'être réalisée avait pour but de...
A szakdolgozatban elérendő célok leírására szolgál
假设被...方面的数据验证
Les hypothèses furent testées avec des données couvrant...
A felhasznált források és azok, az álláspontjaid alátámasztásához való hozzájárulásuk leírásakor használatos
总结来说,...
Pour résumer...
Általános bevezetés annak leírására, hogy próbáltál meg elérni a szakdolgozatban
归纳一下,...
En résumé...
Általános bevezetés annak leírására, hogy próbáltál meg elérni a szakdolgozatban

Lezárás - Következtetés

我们认为该研究加强了...方面的学术理解
Nous présumons que notre étude améliore la compréhension académique des facteurs...
A szakdolgozat áttekintésénél és a fő eredmények megállapításánál használatos
总之,...
Globalement...
A szakdolgozat általános értékelésének készítésénél
总体而言,...
Dans l'ensemble...
A szakdolgozat általános értékelésének készítésénél
...让我们得出...的结论
...nous amène à la conclusion que...
Akkor használjuk, amikor határozott következtetéseket fogalmazunk meg és szilárd érvekkel támasztjuk őket alá
上述论据证实...
Les arguments abordés ci-dessus prouvent que...
Akkor használjuk, amikor határozott következtetéseket fogalmazunk meg és szilárd érvekkel támasztjuk őket alá
我们可以看出...
On peut alors voir que...
Akkor használjuk, miután a támogató érveket már megfogalmaztuk és a fő következtetéseket írjuk le
所有这些都指向...
Tout cela indique que...
Akkor használjuk, miután a támogató érveket már megfogalmaztuk és a fő következtetéseket írjuk le
了解...可以帮助揭示...
Comprendre...peut aider à dévoiler...
Bizonyítások felhozásakor, amelyek alátámasztják a következtetéseidet
权衡一下,...
En définitive...
Az eredményeid elfogulatlan értékelésekor használandó
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
Un nombre de restrictions liées à notre étude devraient être mentionnées...
A szakdolgozat összegző következtetések részénél szükséges a korlátozó tényezők elfogadására/beismerésére
因此,我们的论点是有一些因素...
Finalement, notre thèse démontre qu'il y a un certain nombre de facteurs qui...
Határozott következtetések megállapításánál használjuk
显然,我们提出的部分主张并不独特...
Il est clair que certaines propositions qui ont été faites ne sont pas entièrement nouvelles...
Kölcsönzött gondolatok megjelölésénél használjuk
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
Cependant, nous soumettons que la contribution de notre travail repose sur trois secteurs...
A szakdolgozat fő következtetésének hangsúlyozásakor
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
Notre étude est une fenêtre sur la compréhension du processus...
A szakdolgozat fő céljának magyarázatakor használjuk