olasz | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Lezárás

Lezárás - Összefoglalás

・・・・に触れることで論文を書き始めたが、
Questo lavoro si è aperto con l'osservazione di...
A szakdolgozat összefoglalójának bevezetésekor használatos
前述の議論は・・・・するためのものだった。
L'obiettivo di questa ricerca era quello di...
A szakdolgozatban elérendő célok leírására szolgál
この仮説を・・・・のデータを用いて確かめてきた。
Le ipotesi presentate sono state sostenute da numerosi dati riguardanti...
A felhasznált források és azok, az álláspontjaid alátámasztásához való hozzájárulásuk leírásakor használatos
結論として、・・・・
Riassumendo...
Általános bevezetés annak leírására, hogy próbáltál meg elérni a szakdolgozatban
まとめると、・・・・
Concludendo...
Általános bevezetés annak leírására, hogy próbáltál meg elérni a szakdolgozatban

Lezárás - Következtetés

私たちの研究は・・・・という事項を学術的に強固なものにした。
Riteniamo che questa ricerca contribuisce al miglioramento della comprensione accademica su determinari fattori, quali...
A szakdolgozat áttekintésénél és a fő eredmények megállapításánál használatos
全体に目を向けると、・・・・
Complessivamente...
A szakdolgozat általános értékelésének készítésénél
全般的に見て、・・・・
In generale...
A szakdolgozat általános értékelésének készítésénél
・・・・は・・・・という結果を導いている。
.... ci porta a concludere che...
Akkor használjuk, amikor határozott következtetéseket fogalmazunk meg és szilárd érvekkel támasztjuk őket alá
前述の議論は・・・・を証明している。
Le argomentazioni appena illustrate valgono a riprova del fatto che...
Akkor használjuk, amikor határozott következtetéseket fogalmazunk meg és szilárd érvekkel támasztjuk őket alá
・・・・ということが見て取れる。
Siamo dunque portati a credere che...
Akkor használjuk, miután a támogató érveket már megfogalmaztuk és a fő következtetéseket írjuk le
これらの全てが・・・・という事実を示している。
Tutto ciò per riconfermare, ancora una volta...
Akkor használjuk, miután a támogató érveket már megfogalmaztuk és a fő következtetéseket írjuk le
・・・・を理解することは・・・・を明らかにしてくれる。
Comprendere.... ci aiuta, dunque, a...
Bizonyítások felhozásakor, amelyek alátámasztják a következtetéseidet
あらゆる点から見て、・・・・
Tirando le somme...
Az eredményeid elfogulatlan értékelésekor használandó
私たちの研究の制限事項や今後の研究分野は・・・・で述べられる。
Si deve, inoltre, tener conto di alcuni fattori che rendono questo studio limitato ad una particolare area di ricerca...
A szakdolgozat összegző következtetések részénél szükséges a korlátozó tényezők elfogadására/beismerésére
したがって、・・・・という事実がある。
Riteniamo che questa ricerca contribuisce al miglioramento della comprensione accademica su determinari fattori, quali...
Határozott következtetések megállapításánál használjuk
確かに、私たちが提案した事柄のすべてが優れているわけではないが、・・・・
Chiaramente alcune delle interpretazioni presentate non sono solo il frutto unico ed originale di questa ricerca ma...
Kölcsönzött gondolatok megjelölésénél használjuk
しかしながら、私たちの提議は次の3つの分野に基づいている。
Riteniamo comunque che il contributo del nostro lavoro abbia delle risonanze in tre settori principali...
A szakdolgozat fő következtetésének hangsúlyozásakor
私たちの研究は・・・・の過程を理解する窓口になる。
Il nostro studio contribuisce alla comprensione del processo...
A szakdolgozat fő céljának magyarázatakor használjuk