francia | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Lezárás

Lezárás - Összefoglalás

・・・・に触れることで論文を書き始めたが、
Nous avons ouvert cette thèse en notant...
A szakdolgozat összefoglalójának bevezetésekor használatos
前述の議論は・・・・するためのものだった。
L'analyse qui vient d'être réalisée avait pour but de...
A szakdolgozatban elérendő célok leírására szolgál
この仮説を・・・・のデータを用いて確かめてきた。
Les hypothèses furent testées avec des données couvrant...
A felhasznált források és azok, az álláspontjaid alátámasztásához való hozzájárulásuk leírásakor használatos
結論として、・・・・
Pour résumer...
Általános bevezetés annak leírására, hogy próbáltál meg elérni a szakdolgozatban
まとめると、・・・・
En résumé...
Általános bevezetés annak leírására, hogy próbáltál meg elérni a szakdolgozatban

Lezárás - Következtetés

私たちの研究は・・・・という事項を学術的に強固なものにした。
Nous présumons que notre étude améliore la compréhension académique des facteurs...
A szakdolgozat áttekintésénél és a fő eredmények megállapításánál használatos
全体に目を向けると、・・・・
Globalement...
A szakdolgozat általános értékelésének készítésénél
全般的に見て、・・・・
Dans l'ensemble...
A szakdolgozat általános értékelésének készítésénél
・・・・は・・・・という結果を導いている。
...nous amène à la conclusion que...
Akkor használjuk, amikor határozott következtetéseket fogalmazunk meg és szilárd érvekkel támasztjuk őket alá
前述の議論は・・・・を証明している。
Les arguments abordés ci-dessus prouvent que...
Akkor használjuk, amikor határozott következtetéseket fogalmazunk meg és szilárd érvekkel támasztjuk őket alá
・・・・ということが見て取れる。
On peut alors voir que...
Akkor használjuk, miután a támogató érveket már megfogalmaztuk és a fő következtetéseket írjuk le
これらの全てが・・・・という事実を示している。
Tout cela indique que...
Akkor használjuk, miután a támogató érveket már megfogalmaztuk és a fő következtetéseket írjuk le
・・・・を理解することは・・・・を明らかにしてくれる。
Comprendre...peut aider à dévoiler...
Bizonyítások felhozásakor, amelyek alátámasztják a következtetéseidet
あらゆる点から見て、・・・・
En définitive...
Az eredményeid elfogulatlan értékelésekor használandó
私たちの研究の制限事項や今後の研究分野は・・・・で述べられる。
Un nombre de restrictions liées à notre étude devraient être mentionnées...
A szakdolgozat összegző következtetések részénél szükséges a korlátozó tényezők elfogadására/beismerésére
したがって、・・・・という事実がある。
Finalement, notre thèse démontre qu'il y a un certain nombre de facteurs qui...
Határozott következtetések megállapításánál használjuk
確かに、私たちが提案した事柄のすべてが優れているわけではないが、・・・・
Il est clair que certaines propositions qui ont été faites ne sont pas entièrement nouvelles...
Kölcsönzött gondolatok megjelölésénél használjuk
しかしながら、私たちの提議は次の3つの分野に基づいている。
Cependant, nous soumettons que la contribution de notre travail repose sur trois secteurs...
A szakdolgozat fő következtetésének hangsúlyozásakor
私たちの研究は・・・・の過程を理解する窓口になる。
Notre étude est une fenêtre sur la compréhension du processus...
A szakdolgozat fő céljának magyarázatakor használjuk