dán | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Lezárás

Lezárás - Összefoglalás

・・・・に触れることで論文を書き始めたが、
Wi begyndte denne opgave med henvisning til...
A szakdolgozat összefoglalójának bevezetésekor használatos
前述の議論は・・・・するためのものだった。
den føromtalte diskussion har forsøgt at...
A szakdolgozatban elérendő célok leírására szolgál
この仮説を・・・・のデータを用いて確かめてきた。
Hypotesen blev testet med data dækning...
A felhasznált források és azok, az álláspontjaid alátámasztásához való hozzájárulásuk leírásakor használatos
結論として、・・・・
Til at opsummere...
Általános bevezetés annak leírására, hogy próbáltál meg elérni a szakdolgozatban
まとめると、・・・・
Summarisk,...
Általános bevezetés annak leírására, hogy próbáltál meg elérni a szakdolgozatban

Lezárás - Következtetés

私たちの研究は・・・・という事項を学術的に強固なものにした。
Vi føler at vores undersøgelse forøger den akademiske forståelse af de faktorer...
A szakdolgozat áttekintésénél és a fő eredmények megállapításánál használatos
全体に目を向けると、・・・・
Alt i alt...
A szakdolgozat általános értékelésének készítésénél
全般的に見て、・・・・
I det store og hele...
A szakdolgozat általános értékelésének készítésénél
・・・・は・・・・という結果を導いている。
...fører os til den konklusion at...
Akkor használjuk, amikor határozott következtetéseket fogalmazunk meg és szilárd érvekkel támasztjuk őket alá
前述の議論は・・・・を証明している。
Argumenterne angivet ovenover beviser at...
Akkor használjuk, amikor határozott következtetéseket fogalmazunk meg és szilárd érvekkel támasztjuk őket alá
・・・・ということが見て取れる。
Vi kan derefter se at...
Akkor használjuk, miután a támogató érveket már megfogalmaztuk és a fő következtetéseket írjuk le
これらの全てが・・・・という事実を示している。
Alt dette peger på det faktum at...
Akkor használjuk, miután a támogató érveket már megfogalmaztuk és a fő következtetéseket írjuk le
・・・・を理解することは・・・・を明らかにしてくれる。
At forstå... kan hjælpe med at afsløre...
Bizonyítások felhozásakor, amelyek alátámasztják a következtetéseidet
あらゆる点から見て、・・・・
Ligevægtigt...
Az eredményeid elfogulatlan értékelésekor használandó
私たちの研究の制限事項や今後の研究分野は・・・・で述べられる。
Et antal af begrænsninger af vores undersøgelse og områder til fremtidig research burde blive nævnt...
A szakdolgozat összegző következtetések részénél szükséges a korlátozó tényezők elfogadására/beismerésére
したがって、・・・・という事実がある。
Således, vores afhandling er at der er et antal af faktorer som...
Határozott következtetések megállapításánál használjuk
確かに、私たちが提案した事柄のすべてが優れているわけではないが、・・・・
Nogle af de forslag vi er kommet med er tydeligvis ikke fuldstændig unik...
Kölcsönzött gondolatok megjelölésénél használjuk
しかしながら、私たちの提議は次の3つの分野に基づいている。
Dog, fremlægger vi at vores afhandlings bidrag hviler på tre områder...
A szakdolgozat fő következtetésének hangsúlyozásakor
私たちの研究は・・・・の過程を理解する窓口になる。
Vores undersøgelse tjener som et vindue for at give en forståelse af processen...
A szakdolgozat fő céljának magyarázatakor használjuk