angol | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Lezárás

Lezárás - Összefoglalás

・・・・に触れることで論文を書き始めたが、
We opened this paper by noting…
A szakdolgozat összefoglalójának bevezetésekor használatos
前述の議論は・・・・するためのものだった。
The foregoing discussion has attempted to…
A szakdolgozatban elérendő célok leírására szolgál
この仮説を・・・・のデータを用いて確かめてきた。
The hypotheses were tested with data covering…
A felhasznált források és azok, az álláspontjaid alátámasztásához való hozzájárulásuk leírásakor használatos
結論として、・・・・
To sum up…
Általános bevezetés annak leírására, hogy próbáltál meg elérni a szakdolgozatban
まとめると、・・・・
In summary, …
Általános bevezetés annak leírására, hogy próbáltál meg elérni a szakdolgozatban

Lezárás - Következtetés

私たちの研究は・・・・という事項を学術的に強固なものにした。
We feel that our study enhances academic understanding of the factors…
A szakdolgozat áttekintésénél és a fő eredmények megállapításánál használatos
全体に目を向けると、・・・・
All in all…
A szakdolgozat általános értékelésének készítésénél
全般的に見て、・・・・
By and large…
A szakdolgozat általános értékelésének készítésénél
・・・・は・・・・という結果を導いている。
…leads us to the conclusion that…
Akkor használjuk, amikor határozott következtetéseket fogalmazunk meg és szilárd érvekkel támasztjuk őket alá
前述の議論は・・・・を証明している。
The arguments given above prove that…
Akkor használjuk, amikor határozott következtetéseket fogalmazunk meg és szilárd érvekkel támasztjuk őket alá
・・・・ということが見て取れる。
We can see then, that…
Akkor használjuk, miután a támogató érveket már megfogalmaztuk és a fő következtetéseket írjuk le
これらの全てが・・・・という事実を示している。
All of this points to the fact that…
Akkor használjuk, miután a támogató érveket már megfogalmaztuk és a fő következtetéseket írjuk le
・・・・を理解することは・・・・を明らかにしてくれる。
Understanding...can help reveal…
Bizonyítások felhozásakor, amelyek alátámasztják a következtetéseidet
あらゆる点から見て、・・・・
On balance…
Az eredményeid elfogulatlan értékelésekor használandó
私たちの研究の制限事項や今後の研究分野は・・・・で述べられる。
A number of restrictions of our study and areas for future research should be mentioned…
A szakdolgozat összegző következtetések részénél szükséges a korlátozó tényezők elfogadására/beismerésére
したがって、・・・・という事実がある。
Thus, our thesis is that there are a number of factors that…
Határozott következtetések megállapításánál használjuk
確かに、私たちが提案した事柄のすべてが優れているわけではないが、・・・・
Clearly, some of propositions that we have offered are not entirely unique…
Kölcsönzött gondolatok megjelölésénél használjuk
しかしながら、私たちの提議は次の3つの分野に基づいている。
However, we submit that the contribution of our paper rests on three areas…
A szakdolgozat fő következtetésének hangsúlyozásakor
私たちの研究は・・・・の過程を理解する窓口になる。
Our study serves as a window to an understanding of the process…
A szakdolgozat fő céljának magyarázatakor használjuk