török | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Lezárás

Lezárás - Összefoglalás

We zijn dit werkstuk begonnen met de these ...
Bu çalışmayı ...'u not ederek açtık.
A szakdolgozat összefoglalójának bevezetésekor használatos
De voorafgaande discussie heeft getracht te ...
Süregelen tartışma ...'a yönelikti.
A szakdolgozatban elérendő célok leírására szolgál
De hypothesen werden getoetst met behulp van gegevens die ... omvatten.
Hipotezler ...'ı kapsayan veriler ile test edildi.
A felhasznált források és azok, az álláspontjaid alátámasztásához való hozzájárulásuk leírásakor használatos
Samengevat ...
Özetlemek gerekirse ...
Általános bevezetés annak leírására, hogy próbáltál meg elérni a szakdolgozatban
Samenvattend ...
Kısacası ...
Általános bevezetés annak leírására, hogy próbáltál meg elérni a szakdolgozatban

Lezárás - Következtetés

Wij denken dat onze studie het academische begrip voor de factoren van ... vergroten kan.
Bizce çalışmamız ... faktörünün bilimsel açıdan anlaşılma sürecini geliştirmiştir.
A szakdolgozat áttekintésénél és a fő eredmények megállapításánál használatos
Al met al ...
Sonuç olarak ...
A szakdolgozat általános értékelésének készítésénél
Over het geheel ...
Genel olarak ...
A szakdolgozat általános értékelésének készítésénél
... leidt ons tot de conclusie dat ...
... bizi ... sonucuna götürür.
Akkor használjuk, amikor határozott következtetéseket fogalmazunk meg és szilárd érvekkel támasztjuk őket alá
De bovengenoemde argumenten bewijzen dat ...
Yukarıda verilen argümanlar da gösteriyor ki ...
Akkor használjuk, amikor határozott következtetéseket fogalmazunk meg és szilárd érvekkel támasztjuk őket alá
Voor ons wordt daaruit duidelijk dat ...
Daha sonra görebiliriz ki ...
Akkor használjuk, miután a támogató érveket már megfogalmaztuk és a fő következtetéseket írjuk le
Alles wijst erop dat ...
Tüm bunların işaret ettiği üzere ...
Akkor használjuk, miután a támogató érveket már megfogalmaztuk és a fő következtetéseket írjuk le
Het begrip voor ... kan helpen ... te openbaren.
...'ı anlamak ...'u açığa çıkarabilir.
Bizonyítások felhozásakor, amelyek alátámasztják a következtetéseidet
Over het geheel genomen ...
Tarafsız olarak düşünürsek ...
Az eredményeid elfogulatlan értékelésekor használandó
Een reeks van beperkingen in onze studie en de daaruit ontstane toekomstige onderzoeksgebieden moeten op deze plaats worden genoemd ...
Çalışmamız ve gelecekteki çalışmalar için birkaç sınırılayıcı faktörden bahsetmek gerekir ki ...
A szakdolgozat összegző következtetések részénél szükséges a korlátozó tényezők elfogadására/beismerésére
Daarom luidt onze these dat er een reeks van factoren is, die ...
Tezimiz ile ilgili olarak birkaç faktör var ki ...
Határozott következtetések megállapításánál használjuk
Natuurlijk zijn sommige van de door ons aangeboden voorstellen niet geheel uniek ...
Açıkçası önermelerimizden bazıları çok özgün değil ...
Kölcsönzött gondolatok megjelölésénél használjuk
Wij denken echter dat ons werkstuk op drie gebieden een bijdrage heeft geleverd ...
Çalışmamızın üç farklı alana olan katkısını kabul etsek de ...
A szakdolgozat fő következtetésének hangsúlyozásakor
Onze studie dient als mogelijkheid om het proces van ... te begrijpen.
Çalışmamız ... sürecinin anlaşılmasına açılan bir pencere olarak hizmet veriyor.
A szakdolgozat fő céljának magyarázatakor használjuk