lengyel | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Lezárás

Lezárás - Összefoglalás

We zijn dit werkstuk begonnen met de these ...
Rozpoczęliśmy tę pracę od stwierdzenia...
A szakdolgozat összefoglalójának bevezetésekor használatos
De voorafgaande discussie heeft getracht te ...
W powyższej dyskusji podjąłem/podjęłam próbę...
A szakdolgozatban elérendő célok leírására szolgál
De hypothesen werden getoetst met behulp van gegevens die ... omvatten.
Hipotezy były sprawdzane za pomocą danych obejmujących...
A felhasznált források és azok, az álláspontjaid alátámasztásához való hozzájárulásuk leírásakor használatos
Samengevat ...
Podsumowując, ...
Általános bevezetés annak leírására, hogy próbáltál meg elérni a szakdolgozatban
Samenvattend ...
W podsumowaniu, ...
Általános bevezetés annak leírására, hogy próbáltál meg elérni a szakdolgozatban

Lezárás - Következtetés

Wij denken dat onze studie het academische begrip voor de factoren van ... vergroten kan.
Uważamy, że nasze badanie przyczynia się do lepszego zrozumienia czynników...
A szakdolgozat áttekintésénél és a fő eredmények megállapításánál használatos
Al met al ...
W sumie...
A szakdolgozat általános értékelésének készítésénél
Over het geheel ...
Ogólnie...
A szakdolgozat általános értékelésének készítésénél
... leidt ons tot de conclusie dat ...
...prowadzi do wniosku, że...
Akkor használjuk, amikor határozott következtetéseket fogalmazunk meg és szilárd érvekkel támasztjuk őket alá
De bovengenoemde argumenten bewijzen dat ...
Wyżej wymienione argumenty potwierdzają, że...
Akkor használjuk, amikor határozott következtetéseket fogalmazunk meg és szilárd érvekkel támasztjuk őket alá
Voor ons wordt daaruit duidelijk dat ...
Widzimy więc, że...
Akkor használjuk, miután a támogató érveket már megfogalmaztuk és a fő következtetéseket írjuk le
Alles wijst erop dat ...
Wszystko to wskazuje na fakt, że...
Akkor használjuk, miután a támogató érveket már megfogalmaztuk és a fő következtetéseket írjuk le
Het begrip voor ... kan helpen ... te openbaren.
Zrozumienie ... może pomóc w wykazaniu...
Bizonyítások felhozásakor, amelyek alátámasztják a következtetéseidet
Over het geheel genomen ...
Ogólnie rzecz biorąc, ...
Az eredményeid elfogulatlan értékelésekor használandó
Een reeks van beperkingen in onze studie en de daaruit ontstane toekomstige onderzoeksgebieden moeten op deze plaats worden genoemd ...
Należy mieć na uwadze szereg czynników ograniczających naszą pracę, jak i obszar przyszłych badań...
A szakdolgozat összegző következtetések részénél szükséges a korlátozó tényezők elfogadására/beismerésére
Daarom luidt onze these dat er een reeks van factoren is, die ...
Tak więc naszą tezę o istnieniu szeregu czynników, które...
Határozott következtetések megállapításánál használjuk
Natuurlijk zijn sommige van de door ons aangeboden voorstellen niet geheel uniek ...
Oczywiście, niektóre z przedstawionych w pracy propozycji nie należą do najnowszych odkryć...
Kölcsönzött gondolatok megjelölésénél használjuk
Wij denken echter dat ons werkstuk op drie gebieden een bijdrage heeft geleverd ...
Jakkolwiek, możemy założyć, że wkład naszej pracy opiera się na trzech obszarach...
A szakdolgozat fő következtetésének hangsúlyozásakor
Onze studie dient als mogelijkheid om het proces van ... te begrijpen.
Nasze badanie ma na celu zrozumienie procesu...
A szakdolgozat fő céljának magyarázatakor használjuk