dán | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Lezárás

Lezárás - Összefoglalás

We zijn dit werkstuk begonnen met de these ...
Wi begyndte denne opgave med henvisning til...
A szakdolgozat összefoglalójának bevezetésekor használatos
De voorafgaande discussie heeft getracht te ...
den føromtalte diskussion har forsøgt at...
A szakdolgozatban elérendő célok leírására szolgál
De hypothesen werden getoetst met behulp van gegevens die ... omvatten.
Hypotesen blev testet med data dækning...
A felhasznált források és azok, az álláspontjaid alátámasztásához való hozzájárulásuk leírásakor használatos
Samengevat ...
Til at opsummere...
Általános bevezetés annak leírására, hogy próbáltál meg elérni a szakdolgozatban
Samenvattend ...
Summarisk,...
Általános bevezetés annak leírására, hogy próbáltál meg elérni a szakdolgozatban

Lezárás - Következtetés

Wij denken dat onze studie het academische begrip voor de factoren van ... vergroten kan.
Vi føler at vores undersøgelse forøger den akademiske forståelse af de faktorer...
A szakdolgozat áttekintésénél és a fő eredmények megállapításánál használatos
Al met al ...
Alt i alt...
A szakdolgozat általános értékelésének készítésénél
Over het geheel ...
I det store og hele...
A szakdolgozat általános értékelésének készítésénél
... leidt ons tot de conclusie dat ...
...fører os til den konklusion at...
Akkor használjuk, amikor határozott következtetéseket fogalmazunk meg és szilárd érvekkel támasztjuk őket alá
De bovengenoemde argumenten bewijzen dat ...
Argumenterne angivet ovenover beviser at...
Akkor használjuk, amikor határozott következtetéseket fogalmazunk meg és szilárd érvekkel támasztjuk őket alá
Voor ons wordt daaruit duidelijk dat ...
Vi kan derefter se at...
Akkor használjuk, miután a támogató érveket már megfogalmaztuk és a fő következtetéseket írjuk le
Alles wijst erop dat ...
Alt dette peger på det faktum at...
Akkor használjuk, miután a támogató érveket már megfogalmaztuk és a fő következtetéseket írjuk le
Het begrip voor ... kan helpen ... te openbaren.
At forstå... kan hjælpe med at afsløre...
Bizonyítások felhozásakor, amelyek alátámasztják a következtetéseidet
Over het geheel genomen ...
Ligevægtigt...
Az eredményeid elfogulatlan értékelésekor használandó
Een reeks van beperkingen in onze studie en de daaruit ontstane toekomstige onderzoeksgebieden moeten op deze plaats worden genoemd ...
Et antal af begrænsninger af vores undersøgelse og områder til fremtidig research burde blive nævnt...
A szakdolgozat összegző következtetések részénél szükséges a korlátozó tényezők elfogadására/beismerésére
Daarom luidt onze these dat er een reeks van factoren is, die ...
Således, vores afhandling er at der er et antal af faktorer som...
Határozott következtetések megállapításánál használjuk
Natuurlijk zijn sommige van de door ons aangeboden voorstellen niet geheel uniek ...
Nogle af de forslag vi er kommet med er tydeligvis ikke fuldstændig unik...
Kölcsönzött gondolatok megjelölésénél használjuk
Wij denken echter dat ons werkstuk op drie gebieden een bijdrage heeft geleverd ...
Dog, fremlægger vi at vores afhandlings bidrag hviler på tre områder...
A szakdolgozat fő következtetésének hangsúlyozásakor
Onze studie dient als mogelijkheid om het proces van ... te begrijpen.
Vores undersøgelse tjener som et vindue for at give en forståelse af processen...
A szakdolgozat fő céljának magyarázatakor használjuk