angol | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Lezárás

Lezárás - Összefoglalás

We zijn dit werkstuk begonnen met de these ...
We opened this paper by noting…
A szakdolgozat összefoglalójának bevezetésekor használatos
De voorafgaande discussie heeft getracht te ...
The foregoing discussion has attempted to…
A szakdolgozatban elérendő célok leírására szolgál
De hypothesen werden getoetst met behulp van gegevens die ... omvatten.
The hypotheses were tested with data covering…
A felhasznált források és azok, az álláspontjaid alátámasztásához való hozzájárulásuk leírásakor használatos
Samengevat ...
To sum up…
Általános bevezetés annak leírására, hogy próbáltál meg elérni a szakdolgozatban
Samenvattend ...
In summary, …
Általános bevezetés annak leírására, hogy próbáltál meg elérni a szakdolgozatban

Lezárás - Következtetés

Wij denken dat onze studie het academische begrip voor de factoren van ... vergroten kan.
We feel that our study enhances academic understanding of the factors…
A szakdolgozat áttekintésénél és a fő eredmények megállapításánál használatos
Al met al ...
All in all…
A szakdolgozat általános értékelésének készítésénél
Over het geheel ...
By and large…
A szakdolgozat általános értékelésének készítésénél
... leidt ons tot de conclusie dat ...
…leads us to the conclusion that…
Akkor használjuk, amikor határozott következtetéseket fogalmazunk meg és szilárd érvekkel támasztjuk őket alá
De bovengenoemde argumenten bewijzen dat ...
The arguments given above prove that…
Akkor használjuk, amikor határozott következtetéseket fogalmazunk meg és szilárd érvekkel támasztjuk őket alá
Voor ons wordt daaruit duidelijk dat ...
We can see then, that…
Akkor használjuk, miután a támogató érveket már megfogalmaztuk és a fő következtetéseket írjuk le
Alles wijst erop dat ...
All of this points to the fact that…
Akkor használjuk, miután a támogató érveket már megfogalmaztuk és a fő következtetéseket írjuk le
Het begrip voor ... kan helpen ... te openbaren.
Understanding...can help reveal…
Bizonyítások felhozásakor, amelyek alátámasztják a következtetéseidet
Over het geheel genomen ...
On balance…
Az eredményeid elfogulatlan értékelésekor használandó
Een reeks van beperkingen in onze studie en de daaruit ontstane toekomstige onderzoeksgebieden moeten op deze plaats worden genoemd ...
A number of restrictions of our study and areas for future research should be mentioned…
A szakdolgozat összegző következtetések részénél szükséges a korlátozó tényezők elfogadására/beismerésére
Daarom luidt onze these dat er een reeks van factoren is, die ...
Thus, our thesis is that there are a number of factors that…
Határozott következtetések megállapításánál használjuk
Natuurlijk zijn sommige van de door ons aangeboden voorstellen niet geheel uniek ...
Clearly, some of propositions that we have offered are not entirely unique…
Kölcsönzött gondolatok megjelölésénél használjuk
Wij denken echter dat ons werkstuk op drie gebieden een bijdrage heeft geleverd ...
However, we submit that the contribution of our paper rests on three areas…
A szakdolgozat fő következtetésének hangsúlyozásakor
Onze studie dient als mogelijkheid om het proces van ... te begrijpen.
Our study serves as a window to an understanding of the process…
A szakdolgozat fő céljának magyarázatakor használjuk