vietnámi | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Lezárás

Lezárás - Összefoglalás

इस आलेख के आरंभ मे हमने कहा कि...
Luận án này mở đầu bằng luận điểm...
A szakdolgozat összefoglalójának bevezetésekor használatos
इस निबंध के जरिए हमने यह समझाने कि कोशिश की है कि...
Qua việc thảo luận và phân tích các dữ liệu, luận án này muốn...
A szakdolgozatban elérendő célok leírására szolgál
... से यह नतीजा निकलता है कि...
Các giả thuyết được kiểm nghiệm với dữ liệu liên quan tới...
A felhasznált források és azok, az álláspontjaid alátámasztásához való hozzájárulásuk leírásakor használatos
संक्षेप में...
Tóm lại...
Általános bevezetés annak leírására, hogy próbáltál meg elérni a szakdolgozatban
मेरे अध्ययन का सारांश यह है कि...
Tóm lại...
Általános bevezetés annak leírására, hogy próbáltál meg elérni a szakdolgozatban

Lezárás - Következtetés

हमारा अध्ययन शास्त्रीय सोचविचार के अनुसार, .... यह स्पष्ट कर देता है.
Chúng tôi nhận thấy bài nghiên cứu này đã đóng góp thêm các kiến thức học thuật về các vấn đề...
A szakdolgozat áttekintésénél és a fő eredmények megállapításánál használatos
अंत मे हम यह कह सकते हैं कि...
Về tổng thể...
A szakdolgozat általános értékelésének készítésénél
इस अध्ययन के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि...
Nhìn chung...
A szakdolgozat általános értékelésének készítésénél
... इससे हमे यह पता चलता है कि...
... đã đưa chúng ta tới kết luận rằng...
Akkor használjuk, amikor határozott következtetéseket fogalmazunk meg és szilárd érvekkel támasztjuk őket alá
इस विवाद से हम यह मतलब निकाल सकते हैं कि...
Những luận điểm trình bày ở phía trước đã chứng minh rằng...
Akkor használjuk, amikor határozott következtetéseket fogalmazunk meg és szilárd érvekkel támasztjuk őket alá
हम यह देख सकते हैं कि...
Từ đó, ta có thể thấy rằng...
Akkor használjuk, miután a támogató érveket már megfogalmaztuk és a fő következtetéseket írjuk le
यह सारी चीजें यह स्पष्ट कर देती है कि...
Tất cả những lập luận này đều dẫn tới kết luận...
Akkor használjuk, miután a támogató érveket már megfogalmaztuk és a fő következtetéseket írjuk le
... इस बात से हम यह समझ सकते हैं कि...
... có thể giúp chứng tỏ...
Bizonyítások felhozásakor, amelyek alátámasztják a következtetéseidet
... के अनुसार
Nhìn nhận một cách khách quan...
Az eredményeid elfogulatlan értékelésekor használandó
हमारे अध्ययन मे कुछ ऋणात्मक विषय हैं, जिनका भविष्य में विश्लेषन करना उपयोगी होगा, जैसे...
Chúng ta cần nhìn nhận một số hạn chế của bài nghiên cứu cũng như các lĩnh vực có thể được nghiên cứu thêm trong tương lai, cụ thể là...
A szakdolgozat összegző következtetések részénél szükséges a korlátozó tényezők elfogadására/beismerésére
इस तरह हम यह कह सकते हैं कि...
Với những điểm đã được trình bày ở trên, luận án này chỉ ra một số các tác nhân...
Határozott következtetések megállapításánál használjuk
यह सच है कि हमारे निष्कर्ष अद्वितीय नहीं है.
Một số lập luận đưa ra trong luận án này không còn xa lạ với chúng ta...
Kölcsönzött gondolatok megjelölésénél használjuk
तथापि, हमारा अध्ययन ...विषयों में योगदान करता है.
Tuy nhiên, luận án này chú trọng vào ba khía cạnh chính...
A szakdolgozat fő következtetésének hangsúlyozásakor
हमारा अध्ययन यह दिखाता है कि...
Nghiên cứu này được thực hiện để giúp người đọc tìm hiểu thêm về...
A szakdolgozat fő céljának magyarázatakor használjuk