orosz | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Lezárás

Lezárás - Összefoglalás

Nous avons ouvert cette thèse en notant...
Мы начали доклад с того, что...
A szakdolgozat összefoglalójának bevezetésekor használatos
L'analyse qui vient d'être réalisée avait pour but de...
Последующее обсуждение было попыткой...
A szakdolgozatban elérendő célok leírására szolgál
Les hypothèses furent testées avec des données couvrant...
Гипотезы были проверены на практике путем...
A felhasznált források és azok, az álláspontjaid alátámasztásához való hozzájárulásuk leírásakor használatos
Pour résumer...
Подводя итог...
Általános bevezetés annak leírására, hogy próbáltál meg elérni a szakdolgozatban
En résumé...
Подводя итог...
Általános bevezetés annak leírására, hogy próbáltál meg elérni a szakdolgozatban

Lezárás - Következtetés

Nous présumons que notre étude améliore la compréhension académique des facteurs...
Мы полагаем, что наше исследование поможет понять факторы...
A szakdolgozat áttekintésénél és a fő eredmények megállapításánál használatos
Globalement...
В целом...
A szakdolgozat általános értékelésének készítésénél
Dans l'ensemble...
В общем...
A szakdolgozat általános értékelésének készítésénél
...nous amène à la conclusion que...
... позволяет нам сделать вывод, что...
Akkor használjuk, amikor határozott következtetéseket fogalmazunk meg és szilárd érvekkel támasztjuk őket alá
Les arguments abordés ci-dessus prouvent que...
Аргументы, приведенные выше доказывают, что...
Akkor használjuk, amikor határozott következtetéseket fogalmazunk meg és szilárd érvekkel támasztjuk őket alá
On peut alors voir que...
Таким образом мы видим, что...
Akkor használjuk, miután a támogató érveket már megfogalmaztuk és a fő következtetéseket írjuk le
Tout cela indique que...
Все это указывает на то, что...
Akkor használjuk, miután a támogató érveket már megfogalmaztuk és a fő következtetéseket írjuk le
Comprendre...peut aider à dévoiler...
Понимание того, что... может помочь обнаружить...
Bizonyítások felhozásakor, amelyek alátámasztják a következtetéseidet
En définitive...
В балансе...
Az eredményeid elfogulatlan értékelésekor használandó
Un nombre de restrictions liées à notre étude devraient être mentionnées...
К сожалению, нам не удалось..., поскольку... . В дальнейшем мы планируем...
A szakdolgozat összegző következtetések részénél szükséges a korlátozó tényezők elfogadására/beismerésére
Finalement, notre thèse démontre qu'il y a un certain nombre de facteurs qui...
Таким образом, существует ряд факторов, которые...
Határozott következtetések megállapításánál használjuk
Il est clair que certaines propositions qui ont été faites ne sont pas entièrement nouvelles...
Несомненно некоторые из выдвинутых нами предложений не являются абсолютно уникальными
Kölcsönzött gondolatok megjelölésénél használjuk
Cependant, nous soumettons que la contribution de notre travail repose sur trois secteurs...
Однако мы полагаем, данная работа может иметь практическое значение для трех областей
A szakdolgozat fő következtetésének hangsúlyozásakor
Notre étude est une fenêtre sur la compréhension du processus...
Наше исследование служит ключем к пониминию процесса...
A szakdolgozat fő céljának magyarázatakor használjuk