német | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Lezárás

Lezárás - Összefoglalás

Nous avons ouvert cette thèse en notant...
Wir haben diese Arbeit mit der Feststellung begonnen, ...
A szakdolgozat összefoglalójának bevezetésekor használatos
L'analyse qui vient d'être réalisée avait pour but de...
Die vorangegangene Diskussion hat den Versuch unternommen, ...
A szakdolgozatban elérendő célok leírására szolgál
Les hypothèses furent testées avec des données couvrant...
Die Hypothesen wurden mit Hilfe der ... umfassenden Daten getestet.
A felhasznált források és azok, az álláspontjaid alátámasztásához való hozzájárulásuk leírásakor használatos
Pour résumer...
Zusammenfassend...
Általános bevezetés annak leírására, hogy próbáltál meg elérni a szakdolgozatban
En résumé...
Zusammenfassend...
Általános bevezetés annak leírására, hogy próbáltál meg elérni a szakdolgozatban

Lezárás - Következtetés

Nous présumons que notre étude améliore la compréhension académique des facteurs...
Wir denken, dass unsere Studie das akademische Verständnis für die Faktoren von ... steigern kann.
A szakdolgozat áttekintésénél és a fő eredmények megállapításánál használatos
Globalement...
Im Großen und Ganzen...
A szakdolgozat általános értékelésének készítésénél
Dans l'ensemble...
Insgesamt...
A szakdolgozat általános értékelésének készítésénél
...nous amène à la conclusion que...
... führt uns zu der Schlussfolgerung, dass...
Akkor használjuk, amikor határozott következtetéseket fogalmazunk meg és szilárd érvekkel támasztjuk őket alá
Les arguments abordés ci-dessus prouvent que...
Die oben aufgeführten Argumente weisen nach, dass...
Akkor használjuk, amikor határozott következtetéseket fogalmazunk meg és szilárd érvekkel támasztjuk őket alá
On peut alors voir que...
Für uns wird daraus ersichtlich, dass...
Akkor használjuk, miután a támogató érveket már megfogalmaztuk és a fő következtetéseket írjuk le
Tout cela indique que...
All dies deutet darauf hin, dass...
Akkor használjuk, miután a támogató érveket már megfogalmaztuk és a fő következtetéseket írjuk le
Comprendre...peut aider à dévoiler...
Das Verständnis von ... kann dabei helfen, ... offenzulegen...
Bizonyítások felhozásakor, amelyek alátámasztják a következtetéseidet
En définitive...
Alles in allem...
Az eredményeid elfogulatlan értékelésekor használandó
Un nombre de restrictions liées à notre étude devraient être mentionnées...
Eine Reihe von Restriktionen in unserer Studie und daraus entstehende zukünftige Forschungsfelder sollen an dieser Stelle erwähnt werden...
A szakdolgozat összegző következtetések részénél szükséges a korlátozó tényezők elfogadására/beismerésére
Finalement, notre thèse démontre qu'il y a un certain nombre de facteurs qui...
Folglich lautet unsere These, dass es eine Reihe von Faktoren gibt, die...
Határozott következtetések megállapításánál használjuk
Il est clair que certaines propositions qui ont été faites ne sont pas entièrement nouvelles...
Sicherlich sind einige der von uns gemachten Aussagen nicht gänzlich einzigartig...
Kölcsönzött gondolatok megjelölésénél használjuk
Cependant, nous soumettons que la contribution de notre travail repose sur trois secteurs...
Dennoch denken wir, dass unsere Arbeit in drei Bereichen einen Beitrag geleistet hat...
A szakdolgozat fő következtetésének hangsúlyozásakor
Notre étude est une fenêtre sur la compréhension du processus...
Unsere Studie soll als Gelegenheit dienen, um den Prozess von ... zu verstehen...
A szakdolgozat fő céljának magyarázatakor használjuk