kínai | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Lezárás

Lezárás - Összefoglalás

Nous avons ouvert cette thèse en notant...
我们以说明...开始这篇论文
A szakdolgozat összefoglalójának bevezetésekor használatos
L'analyse qui vient d'être réalisée avait pour but de...
前面的讨论旨在...
A szakdolgozatban elérendő célok leírására szolgál
Les hypothèses furent testées avec des données couvrant...
假设被...方面的数据验证
A felhasznált források és azok, az álláspontjaid alátámasztásához való hozzájárulásuk leírásakor használatos
Pour résumer...
总结来说,...
Általános bevezetés annak leírására, hogy próbáltál meg elérni a szakdolgozatban
En résumé...
归纳一下,...
Általános bevezetés annak leírására, hogy próbáltál meg elérni a szakdolgozatban

Lezárás - Következtetés

Nous présumons que notre étude améliore la compréhension académique des facteurs...
我们认为该研究加强了...方面的学术理解
A szakdolgozat áttekintésénél és a fő eredmények megállapításánál használatos
Globalement...
总之,...
A szakdolgozat általános értékelésének készítésénél
Dans l'ensemble...
总体而言,...
A szakdolgozat általános értékelésének készítésénél
...nous amène à la conclusion que...
...让我们得出...的结论
Akkor használjuk, amikor határozott következtetéseket fogalmazunk meg és szilárd érvekkel támasztjuk őket alá
Les arguments abordés ci-dessus prouvent que...
上述论据证实...
Akkor használjuk, amikor határozott következtetéseket fogalmazunk meg és szilárd érvekkel támasztjuk őket alá
On peut alors voir que...
我们可以看出...
Akkor használjuk, miután a támogató érveket már megfogalmaztuk és a fő következtetéseket írjuk le
Tout cela indique que...
所有这些都指向...
Akkor használjuk, miután a támogató érveket már megfogalmaztuk és a fő következtetéseket írjuk le
Comprendre...peut aider à dévoiler...
了解...可以帮助揭示...
Bizonyítások felhozásakor, amelyek alátámasztják a következtetéseidet
En définitive...
权衡一下,...
Az eredményeid elfogulatlan értékelésekor használandó
Un nombre de restrictions liées à notre étude devraient être mentionnées...
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
A szakdolgozat összegző következtetések részénél szükséges a korlátozó tényezők elfogadására/beismerésére
Finalement, notre thèse démontre qu'il y a un certain nombre de facteurs qui...
因此,我们的论点是有一些因素...
Határozott következtetések megállapításánál használjuk
Il est clair que certaines propositions qui ont été faites ne sont pas entièrement nouvelles...
显然,我们提出的部分主张并不独特...
Kölcsönzött gondolatok megjelölésénél használjuk
Cependant, nous soumettons que la contribution de notre travail repose sur trois secteurs...
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
A szakdolgozat fő következtetésének hangsúlyozásakor
Notre étude est une fenêtre sur la compréhension du processus...
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
A szakdolgozat fő céljának magyarázatakor használjuk