finn | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Lezárás

Lezárás - Összefoglalás

Nous avons ouvert cette thèse en notant...
Aloitimme tutkimuksemme huomaamalla...
A szakdolgozat összefoglalójának bevezetésekor használatos
L'analyse qui vient d'être réalisée avait pour but de...
Edellinen keskustelu on pyrkinyt...
A szakdolgozatban elérendő célok leírására szolgál
Les hypothèses furent testées avec des données couvrant...
Hypoteesit testattiin aineistolla, joka koski...
A felhasznált források és azok, az álláspontjaid alátámasztásához való hozzájárulásuk leírásakor használatos
Pour résumer...
Yhteenvetona...
Általános bevezetés annak leírására, hogy próbáltál meg elérni a szakdolgozatban
En résumé...
Yhteenvetona...
Általános bevezetés annak leírására, hogy próbáltál meg elérni a szakdolgozatban

Lezárás - Következtetés

Nous présumons que notre étude améliore la compréhension académique des facteurs...
Uskomme, että tutkimuksemme edistää ... tekijöiden akateemista ymmärtämistä...
A szakdolgozat áttekintésénél és a fő eredmények megállapításánál használatos
Globalement...
Kaiken kaikkiaan
A szakdolgozat általános értékelésének készítésénél
Dans l'ensemble...
Yleisesti ottaen
A szakdolgozat általános értékelésének készítésénél
...nous amène à la conclusion que...
...johtaa meidät siihen lopputulokseen, että...
Akkor használjuk, amikor határozott következtetéseket fogalmazunk meg és szilárd érvekkel támasztjuk őket alá
Les arguments abordés ci-dessus prouvent que...
Yllä olevat perustelut todistavat, että...
Akkor használjuk, amikor határozott következtetéseket fogalmazunk meg és szilárd érvekkel támasztjuk őket alá
On peut alors voir que...
Näemme siis, että...
Akkor használjuk, miután a támogató érveket már megfogalmaztuk és a fő következtetéseket írjuk le
Tout cela indique que...
Kaikki tämä viittaa siihen, että...
Akkor használjuk, miután a támogató érveket már megfogalmaztuk és a fő következtetéseket írjuk le
Comprendre...peut aider à dévoiler...
... ymmärtäminen voi auttaa ... avaamisessa...
Bizonyítások felhozásakor, amelyek alátámasztják a következtetéseidet
En définitive...
Kaiken kaikkiaan
Az eredményeid elfogulatlan értékelésekor használandó
Un nombre de restrictions liées à notre étude devraient être mentionnées...
Tutkielmaamme liittyvät rajoitukset on hyvä mainita tulevia tutkimuksia varten...
A szakdolgozat összegző következtetések részénél szükséges a korlátozó tényezők elfogadására/beismerésére
Finalement, notre thèse démontre qu'il y a un certain nombre de facteurs qui...
Täten, väitteemme on, että nämä eri tekijät...
Határozott következtetések megállapításánál használjuk
Il est clair que certaines propositions qui ont été faites ne sont pas entièrement nouvelles...
Selvästikään kaikki esitetyt ehdotukset eivät ole täysin omaperäisiä...
Kölcsönzött gondolatok megjelölésénél használjuk
Cependant, nous soumettons que la contribution de notre travail repose sur trois secteurs...
Kuitenkin, esitämme, että tutkimuksemme panos vaikuttaa kolmella alueella...
A szakdolgozat fő következtetésének hangsúlyozásakor
Notre étude est une fenêtre sur la compréhension du processus...
Tutkimuksemme toimii ikkunana kohti ... prosessin parempaa ymmärtämistä...
A szakdolgozat fő céljának magyarázatakor használjuk