angol | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Lezárás

Lezárás - Összefoglalás

Nous avons ouvert cette thèse en notant...
We opened this paper by noting…
A szakdolgozat összefoglalójának bevezetésekor használatos
L'analyse qui vient d'être réalisée avait pour but de...
The foregoing discussion has attempted to…
A szakdolgozatban elérendő célok leírására szolgál
Les hypothèses furent testées avec des données couvrant...
The hypotheses were tested with data covering…
A felhasznált források és azok, az álláspontjaid alátámasztásához való hozzájárulásuk leírásakor használatos
Pour résumer...
To sum up…
Általános bevezetés annak leírására, hogy próbáltál meg elérni a szakdolgozatban
En résumé...
In summary, …
Általános bevezetés annak leírására, hogy próbáltál meg elérni a szakdolgozatban

Lezárás - Következtetés

Nous présumons que notre étude améliore la compréhension académique des facteurs...
We feel that our study enhances academic understanding of the factors…
A szakdolgozat áttekintésénél és a fő eredmények megállapításánál használatos
Globalement...
All in all…
A szakdolgozat általános értékelésének készítésénél
Dans l'ensemble...
By and large…
A szakdolgozat általános értékelésének készítésénél
...nous amène à la conclusion que...
…leads us to the conclusion that…
Akkor használjuk, amikor határozott következtetéseket fogalmazunk meg és szilárd érvekkel támasztjuk őket alá
Les arguments abordés ci-dessus prouvent que...
The arguments given above prove that…
Akkor használjuk, amikor határozott következtetéseket fogalmazunk meg és szilárd érvekkel támasztjuk őket alá
On peut alors voir que...
We can see then, that…
Akkor használjuk, miután a támogató érveket már megfogalmaztuk és a fő következtetéseket írjuk le
Tout cela indique que...
All of this points to the fact that…
Akkor használjuk, miután a támogató érveket már megfogalmaztuk és a fő következtetéseket írjuk le
Comprendre...peut aider à dévoiler...
Understanding...can help reveal…
Bizonyítások felhozásakor, amelyek alátámasztják a következtetéseidet
En définitive...
On balance…
Az eredményeid elfogulatlan értékelésekor használandó
Un nombre de restrictions liées à notre étude devraient être mentionnées...
A number of restrictions of our study and areas for future research should be mentioned…
A szakdolgozat összegző következtetések részénél szükséges a korlátozó tényezők elfogadására/beismerésére
Finalement, notre thèse démontre qu'il y a un certain nombre de facteurs qui...
Thus, our thesis is that there are a number of factors that…
Határozott következtetések megállapításánál használjuk
Il est clair que certaines propositions qui ont été faites ne sont pas entièrement nouvelles...
Clearly, some of propositions that we have offered are not entirely unique…
Kölcsönzött gondolatok megjelölésénél használjuk
Cependant, nous soumettons que la contribution de notre travail repose sur trois secteurs...
However, we submit that the contribution of our paper rests on three areas…
A szakdolgozat fő következtetésének hangsúlyozásakor
Notre étude est une fenêtre sur la compréhension du processus...
Our study serves as a window to an understanding of the process…
A szakdolgozat fő céljának magyarázatakor használjuk