orosz | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Lezárás

Lezárás - Összefoglalás

Aloitimme tutkimuksemme huomaamalla...
Мы начали доклад с того, что...
A szakdolgozat összefoglalójának bevezetésekor használatos
Edellinen keskustelu on pyrkinyt...
Последующее обсуждение было попыткой...
A szakdolgozatban elérendő célok leírására szolgál
Hypoteesit testattiin aineistolla, joka koski...
Гипотезы были проверены на практике путем...
A felhasznált források és azok, az álláspontjaid alátámasztásához való hozzájárulásuk leírásakor használatos
Yhteenvetona...
Подводя итог...
Általános bevezetés annak leírására, hogy próbáltál meg elérni a szakdolgozatban
Yhteenvetona...
Подводя итог...
Általános bevezetés annak leírására, hogy próbáltál meg elérni a szakdolgozatban

Lezárás - Következtetés

Uskomme, että tutkimuksemme edistää ... tekijöiden akateemista ymmärtämistä...
Мы полагаем, что наше исследование поможет понять факторы...
A szakdolgozat áttekintésénél és a fő eredmények megállapításánál használatos
Kaiken kaikkiaan
В целом...
A szakdolgozat általános értékelésének készítésénél
Yleisesti ottaen
В общем...
A szakdolgozat általános értékelésének készítésénél
...johtaa meidät siihen lopputulokseen, että...
... позволяет нам сделать вывод, что...
Akkor használjuk, amikor határozott következtetéseket fogalmazunk meg és szilárd érvekkel támasztjuk őket alá
Yllä olevat perustelut todistavat, että...
Аргументы, приведенные выше доказывают, что...
Akkor használjuk, amikor határozott következtetéseket fogalmazunk meg és szilárd érvekkel támasztjuk őket alá
Näemme siis, että...
Таким образом мы видим, что...
Akkor használjuk, miután a támogató érveket már megfogalmaztuk és a fő következtetéseket írjuk le
Kaikki tämä viittaa siihen, että...
Все это указывает на то, что...
Akkor használjuk, miután a támogató érveket már megfogalmaztuk és a fő következtetéseket írjuk le
... ymmärtäminen voi auttaa ... avaamisessa...
Понимание того, что... может помочь обнаружить...
Bizonyítások felhozásakor, amelyek alátámasztják a következtetéseidet
Kaiken kaikkiaan
В балансе...
Az eredményeid elfogulatlan értékelésekor használandó
Tutkielmaamme liittyvät rajoitukset on hyvä mainita tulevia tutkimuksia varten...
К сожалению, нам не удалось..., поскольку... . В дальнейшем мы планируем...
A szakdolgozat összegző következtetések részénél szükséges a korlátozó tényezők elfogadására/beismerésére
Täten, väitteemme on, että nämä eri tekijät...
Таким образом, существует ряд факторов, которые...
Határozott következtetések megállapításánál használjuk
Selvästikään kaikki esitetyt ehdotukset eivät ole täysin omaperäisiä...
Несомненно некоторые из выдвинутых нами предложений не являются абсолютно уникальными
Kölcsönzött gondolatok megjelölésénél használjuk
Kuitenkin, esitämme, että tutkimuksemme panos vaikuttaa kolmella alueella...
Однако мы полагаем, данная работа может иметь практическое значение для трех областей
A szakdolgozat fő következtetésének hangsúlyozásakor
Tutkimuksemme toimii ikkunana kohti ... prosessin parempaa ymmärtämistä...
Наше исследование служит ключем к пониминию процесса...
A szakdolgozat fő céljának magyarázatakor használjuk