olasz | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Lezárás

Lezárás - Összefoglalás

Aloitimme tutkimuksemme huomaamalla...
Questo lavoro si è aperto con l'osservazione di...
A szakdolgozat összefoglalójának bevezetésekor használatos
Edellinen keskustelu on pyrkinyt...
L'obiettivo di questa ricerca era quello di...
A szakdolgozatban elérendő célok leírására szolgál
Hypoteesit testattiin aineistolla, joka koski...
Le ipotesi presentate sono state sostenute da numerosi dati riguardanti...
A felhasznált források és azok, az álláspontjaid alátámasztásához való hozzájárulásuk leírásakor használatos
Yhteenvetona...
Riassumendo...
Általános bevezetés annak leírására, hogy próbáltál meg elérni a szakdolgozatban
Yhteenvetona...
Concludendo...
Általános bevezetés annak leírására, hogy próbáltál meg elérni a szakdolgozatban

Lezárás - Következtetés

Uskomme, että tutkimuksemme edistää ... tekijöiden akateemista ymmärtämistä...
Riteniamo che questa ricerca contribuisce al miglioramento della comprensione accademica su determinari fattori, quali...
A szakdolgozat áttekintésénél és a fő eredmények megállapításánál használatos
Kaiken kaikkiaan
Complessivamente...
A szakdolgozat általános értékelésének készítésénél
Yleisesti ottaen
In generale...
A szakdolgozat általános értékelésének készítésénél
...johtaa meidät siihen lopputulokseen, että...
.... ci porta a concludere che...
Akkor használjuk, amikor határozott következtetéseket fogalmazunk meg és szilárd érvekkel támasztjuk őket alá
Yllä olevat perustelut todistavat, että...
Le argomentazioni appena illustrate valgono a riprova del fatto che...
Akkor használjuk, amikor határozott következtetéseket fogalmazunk meg és szilárd érvekkel támasztjuk őket alá
Näemme siis, että...
Siamo dunque portati a credere che...
Akkor használjuk, miután a támogató érveket már megfogalmaztuk és a fő következtetéseket írjuk le
Kaikki tämä viittaa siihen, että...
Tutto ciò per riconfermare, ancora una volta...
Akkor használjuk, miután a támogató érveket már megfogalmaztuk és a fő következtetéseket írjuk le
... ymmärtäminen voi auttaa ... avaamisessa...
Comprendere.... ci aiuta, dunque, a...
Bizonyítások felhozásakor, amelyek alátámasztják a következtetéseidet
Kaiken kaikkiaan
Tirando le somme...
Az eredményeid elfogulatlan értékelésekor használandó
Tutkielmaamme liittyvät rajoitukset on hyvä mainita tulevia tutkimuksia varten...
Si deve, inoltre, tener conto di alcuni fattori che rendono questo studio limitato ad una particolare area di ricerca...
A szakdolgozat összegző következtetések részénél szükséges a korlátozó tényezők elfogadására/beismerésére
Täten, väitteemme on, että nämä eri tekijät...
Riteniamo che questa ricerca contribuisce al miglioramento della comprensione accademica su determinari fattori, quali...
Határozott következtetések megállapításánál használjuk
Selvästikään kaikki esitetyt ehdotukset eivät ole täysin omaperäisiä...
Chiaramente alcune delle interpretazioni presentate non sono solo il frutto unico ed originale di questa ricerca ma...
Kölcsönzött gondolatok megjelölésénél használjuk
Kuitenkin, esitämme, että tutkimuksemme panos vaikuttaa kolmella alueella...
Riteniamo comunque che il contributo del nostro lavoro abbia delle risonanze in tre settori principali...
A szakdolgozat fő következtetésének hangsúlyozásakor
Tutkimuksemme toimii ikkunana kohti ... prosessin parempaa ymmärtämistä...
Il nostro studio contribuisce alla comprensione del processo...
A szakdolgozat fő céljának magyarázatakor használjuk