francia | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Lezárás

Lezárás - Összefoglalás

Aloitimme tutkimuksemme huomaamalla...
Nous avons ouvert cette thèse en notant...
A szakdolgozat összefoglalójának bevezetésekor használatos
Edellinen keskustelu on pyrkinyt...
L'analyse qui vient d'être réalisée avait pour but de...
A szakdolgozatban elérendő célok leírására szolgál
Hypoteesit testattiin aineistolla, joka koski...
Les hypothèses furent testées avec des données couvrant...
A felhasznált források és azok, az álláspontjaid alátámasztásához való hozzájárulásuk leírásakor használatos
Yhteenvetona...
Pour résumer...
Általános bevezetés annak leírására, hogy próbáltál meg elérni a szakdolgozatban
Yhteenvetona...
En résumé...
Általános bevezetés annak leírására, hogy próbáltál meg elérni a szakdolgozatban

Lezárás - Következtetés

Uskomme, että tutkimuksemme edistää ... tekijöiden akateemista ymmärtämistä...
Nous présumons que notre étude améliore la compréhension académique des facteurs...
A szakdolgozat áttekintésénél és a fő eredmények megállapításánál használatos
Kaiken kaikkiaan
Globalement...
A szakdolgozat általános értékelésének készítésénél
Yleisesti ottaen
Dans l'ensemble...
A szakdolgozat általános értékelésének készítésénél
...johtaa meidät siihen lopputulokseen, että...
...nous amène à la conclusion que...
Akkor használjuk, amikor határozott következtetéseket fogalmazunk meg és szilárd érvekkel támasztjuk őket alá
Yllä olevat perustelut todistavat, että...
Les arguments abordés ci-dessus prouvent que...
Akkor használjuk, amikor határozott következtetéseket fogalmazunk meg és szilárd érvekkel támasztjuk őket alá
Näemme siis, että...
On peut alors voir que...
Akkor használjuk, miután a támogató érveket már megfogalmaztuk és a fő következtetéseket írjuk le
Kaikki tämä viittaa siihen, että...
Tout cela indique que...
Akkor használjuk, miután a támogató érveket már megfogalmaztuk és a fő következtetéseket írjuk le
... ymmärtäminen voi auttaa ... avaamisessa...
Comprendre...peut aider à dévoiler...
Bizonyítások felhozásakor, amelyek alátámasztják a következtetéseidet
Kaiken kaikkiaan
En définitive...
Az eredményeid elfogulatlan értékelésekor használandó
Tutkielmaamme liittyvät rajoitukset on hyvä mainita tulevia tutkimuksia varten...
Un nombre de restrictions liées à notre étude devraient être mentionnées...
A szakdolgozat összegző következtetések részénél szükséges a korlátozó tényezők elfogadására/beismerésére
Täten, väitteemme on, että nämä eri tekijät...
Finalement, notre thèse démontre qu'il y a un certain nombre de facteurs qui...
Határozott következtetések megállapításánál használjuk
Selvästikään kaikki esitetyt ehdotukset eivät ole täysin omaperäisiä...
Il est clair que certaines propositions qui ont été faites ne sont pas entièrement nouvelles...
Kölcsönzött gondolatok megjelölésénél használjuk
Kuitenkin, esitämme, että tutkimuksemme panos vaikuttaa kolmella alueella...
Cependant, nous soumettons que la contribution de notre travail repose sur trois secteurs...
A szakdolgozat fő következtetésének hangsúlyozásakor
Tutkimuksemme toimii ikkunana kohti ... prosessin parempaa ymmärtämistä...
Notre étude est une fenêtre sur la compréhension du processus...
A szakdolgozat fő céljának magyarázatakor használjuk