cseh | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Lezárás

Lezárás - Összefoglalás

Aloitimme tutkimuksemme huomaamalla...
Na začátku této práce bylo zmíněno...
A szakdolgozat összefoglalójának bevezetésekor használatos
Edellinen keskustelu on pyrkinyt...
Výše uvedená diskuse nad daným tématem se pokusila...
A szakdolgozatban elérendő célok leírására szolgál
Hypoteesit testattiin aineistolla, joka koski...
Hypotézy byly vyvraceny či potvrzovány daty objasňující...
A felhasznált források és azok, az álláspontjaid alátámasztásához való hozzájárulásuk leírásakor használatos
Yhteenvetona...
Abych to shrnul(a),...
Általános bevezetés annak leírására, hogy próbáltál meg elérni a szakdolgozatban
Yhteenvetona...
Souhrnně lze říci,...
Általános bevezetés annak leírására, hogy próbáltál meg elérni a szakdolgozatban

Lezárás - Következtetés

Uskomme, että tutkimuksemme edistää ... tekijöiden akateemista ymmärtämistä...
Cítíme, že naše studie zkvalitňuje akademické povědomí činitelů...
A szakdolgozat áttekintésénél és a fő eredmények megállapításánál használatos
Kaiken kaikkiaan
Celkem vzato...
A szakdolgozat általános értékelésének készítésénél
Yleisesti ottaen
Celkem vzato...
A szakdolgozat általános értékelésének készítésénél
...johtaa meidät siihen lopputulokseen, että...
... nás vede k závěru, že...
Akkor használjuk, amikor határozott következtetéseket fogalmazunk meg és szilárd érvekkel támasztjuk őket alá
Yllä olevat perustelut todistavat, että...
Argumenty uvedené výše prokazují, že...
Akkor használjuk, amikor határozott következtetéseket fogalmazunk meg és szilárd érvekkel támasztjuk őket alá
Näemme siis, että...
Vidíme tedy, že...
Akkor használjuk, miután a támogató érveket már megfogalmaztuk és a fő következtetéseket írjuk le
Kaikki tämä viittaa siihen, että...
To vše poukazuje na skutečnost, že...
Akkor használjuk, miután a támogató érveket már megfogalmaztuk és a fő következtetéseket írjuk le
... ymmärtäminen voi auttaa ... avaamisessa...
Pochopení... může pomoci odhalit...
Bizonyítások felhozásakor, amelyek alátámasztják a következtetéseidet
Kaiken kaikkiaan
Zároveň...
Az eredményeid elfogulatlan értékelésekor használandó
Tutkielmaamme liittyvät rajoitukset on hyvä mainita tulevia tutkimuksia varten...
Měla by být zmíněna určitá omezení dané studie a oblasti pro budoucí výzkum...
A szakdolgozat összegző következtetések részénél szükséges a korlátozó tényezők elfogadására/beismerésére
Täten, väitteemme on, että nämä eri tekijät...
S ohledem na tuto práci existuje řada faktorů, které...
Határozott következtetések megállapításánál használjuk
Selvästikään kaikki esitetyt ehdotukset eivät ole täysin omaperäisiä...
Je zřejmé, že některé z návrhů, které byly předloženy, nejsou zcela unikátní...
Kölcsönzött gondolatok megjelölésénél használjuk
Kuitenkin, esitämme, että tutkimuksemme panos vaikuttaa kolmella alueella...
Nicméně, přínos naší práce spočívá ve třech oblastech...
A szakdolgozat fő következtetésének hangsúlyozásakor
Tutkimuksemme toimii ikkunana kohti ... prosessin parempaa ymmärtämistä...
Naše studie slouží jako výklad pro pochopení procesu...
A szakdolgozat fő céljának magyarázatakor használjuk