svéd | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Lezárás

Lezárás - Összefoglalás

Ni komencis ĉi paperon kun...
Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
A szakdolgozat összefoglalójának bevezetésekor használatos
La antaŭa diskuto provis...
Ovanstående diskussion har försökt att ...
A szakdolgozatban elérendő célok leírására szolgál
La hipotezoj estis testitaj kun datumoj, ke kovras...
Hypoteserna testades med data från ...
A felhasznált források és azok, az álláspontjaid alátámasztásához való hozzájárulásuk leírásakor használatos
Por resumi…
Sammanfattningsvis ...
Általános bevezetés annak leírására, hogy próbáltál meg elérni a szakdolgozatban
En resumo,...
För att sammanfatta ...
Általános bevezetés annak leírására, hogy próbáltál meg elérni a szakdolgozatban

Lezárás - Következtetés

Ni sentas, ke nia studo plifortigas akademian komprenon de la faktoroj...
Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
A szakdolgozat áttekintésénél és a fő eredmények megállapításánál használatos
Entute...
Till slut...
A szakdolgozat általános értékelésének készítésénél
Ĝenerale...
I stort sett/På det stora hela ...
A szakdolgozat általános értékelésének készítésénél
...kondukas nin al la konkludo, ke...
... leder oss till slutsatsen att ...
Akkor használjuk, amikor határozott következtetéseket fogalmazunk meg és szilárd érvekkel támasztjuk őket alá
La argumentoj donitaj supre pruvas, ke...
Argumenten ovan visar att ...
Akkor használjuk, amikor határozott következtetéseket fogalmazunk meg és szilárd érvekkel támasztjuk őket alá
Ni povas vidi, ke...
Vi kan då se att ...
Akkor használjuk, miután a támogató érveket már megfogalmaztuk és a fő következtetéseket írjuk le
Ĉiuj kondukas al la fakto ke...
Allt detta pekar på att ...
Akkor használjuk, miután a támogató érveket már megfogalmaztuk és a fő következtetéseket írjuk le
Kompreni... povas helpi malkaŝi...
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
Bizonyítások felhozásakor, amelyek alátámasztják a következtetéseidet
Entute...
På det hela taget ...
Az eredményeid elfogulatlan értékelésekor használandó
Kelkaj limigoj de nia studo kaj areoj por estonta esplorado devus esti nomata...
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
A szakdolgozat összegző következtetések részénél szükséges a korlátozó tényezők elfogadására/beismerésére
Tiel, nia tezo estas, ke estas nombro de faktoroj, ke...
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
Határozott következtetések megállapításánál használjuk
Klare, iuj de propozicioj, ke ni proponis ne estas tute solaj...
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
Kölcsönzött gondolatok megjelölésénél használjuk
Tamen, ni opinias, ke la kontribuo de nia papero ripozas sur tri areoj...
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
A szakdolgozat fő következtetésének hangsúlyozásakor
Nia studo servas kiel fenestro al kompreno de la procezo...
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
A szakdolgozat fő céljának magyarázatakor használjuk