román | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Lezárás

Lezárás - Összefoglalás

Ni komencis ĉi paperon kun...
Am început această lucrare trecând în revistă faptul că...
A szakdolgozat összefoglalójának bevezetésekor használatos
La antaŭa diskuto provis...
Discuţia precedentă s-a dorit a (fi)...
A szakdolgozatban elérendő célok leírására szolgál
La hipotezoj estis testitaj kun datumoj, ke kovras...
Ipotezele au fost testate cu date acoperind...
A felhasznált források és azok, az álláspontjaid alátámasztásához való hozzájárulásuk leírásakor használatos
Por resumi…
Însumând totul...
Általános bevezetés annak leírására, hogy próbáltál meg elérni a szakdolgozatban
En resumo,...
Rezumând,...
Általános bevezetés annak leírására, hogy próbáltál meg elérni a szakdolgozatban

Lezárás - Következtetés

Ni sentas, ke nia studo plifortigas akademian komprenon de la faktoroj...
Considerăm că studiul de faţă sporeşte înţelegerea la nivel academic a factorilor...
A szakdolgozat áttekintésénél és a fő eredmények megállapításánál használatos
Entute...
Per ansamblu...
A szakdolgozat általános értékelésének készítésénél
Ĝenerale...
În mare...
A szakdolgozat általános értékelésének készítésénél
...kondukas nin al la konkludo, ke...
...ne duce la concluzia că...
Akkor használjuk, amikor határozott következtetéseket fogalmazunk meg és szilárd érvekkel támasztjuk őket alá
La argumentoj donitaj supre pruvas, ke...
Argumentele de mai sus demonsetrează faptul că...
Akkor használjuk, amikor határozott következtetéseket fogalmazunk meg és szilárd érvekkel támasztjuk őket alá
Ni povas vidi, ke...
Putem observa prin urmare că...
Akkor használjuk, miután a támogató érveket már megfogalmaztuk és a fő következtetéseket írjuk le
Ĉiuj kondukas al la fakto ke...
Toate aceste argumente indică faptul că...
Akkor használjuk, miután a támogató érveket már megfogalmaztuk és a fő következtetéseket írjuk le
Kompreni... povas helpi malkaŝi...
Înţelegând faptul că...putem ajunge la concluzia că...
Bizonyítások felhozásakor, amelyek alátámasztják a következtetéseidet
Entute...
Pentru a restabili echilibrul...
Az eredményeid elfogulatlan értékelésekor használandó
Kelkaj limigoj de nia studo kaj areoj por estonta esplorado devus esti nomata...
Un număr de limitări impuse studiului şi domeniului sunt demne de a fi menţionate...
A szakdolgozat összegző következtetések részénél szükséges a korlátozó tényezők elfogadására/beismerésére
Tiel, nia tezo estas, ke estas nombro de faktoroj, ke...
Prin urmare, susţinem faptul că există un număr de factori care...
Határozott következtetések megállapításánál használjuk
Klare, iuj de propozicioj, ke ni proponis ne estas tute solaj...
În mod sigur unele dintre ipotezele emise aici nu sunt totalmente unice...
Kölcsönzött gondolatok megjelölésénél használjuk
Tamen, ni opinias, ke la kontribuo de nia papero ripozas sur tri areoj...
Totuși, considerăm că aportul adus de lucrare se bazează pe trei aspecte...
A szakdolgozat fő következtetésének hangsúlyozásakor
Nia studo servas kiel fenestro al kompreno de la procezo...
Studiul nostru se doreşte a fi o oportunitate de a înţelege procesul de...
A szakdolgozat fő céljának magyarázatakor használjuk