kínai | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Lezárás

Lezárás - Összefoglalás

Ni komencis ĉi paperon kun...
我们以说明...开始这篇论文
A szakdolgozat összefoglalójának bevezetésekor használatos
La antaŭa diskuto provis...
前面的讨论旨在...
A szakdolgozatban elérendő célok leírására szolgál
La hipotezoj estis testitaj kun datumoj, ke kovras...
假设被...方面的数据验证
A felhasznált források és azok, az álláspontjaid alátámasztásához való hozzájárulásuk leírásakor használatos
Por resumi…
总结来说,...
Általános bevezetés annak leírására, hogy próbáltál meg elérni a szakdolgozatban
En resumo,...
归纳一下,...
Általános bevezetés annak leírására, hogy próbáltál meg elérni a szakdolgozatban

Lezárás - Következtetés

Ni sentas, ke nia studo plifortigas akademian komprenon de la faktoroj...
我们认为该研究加强了...方面的学术理解
A szakdolgozat áttekintésénél és a fő eredmények megállapításánál használatos
Entute...
总之,...
A szakdolgozat általános értékelésének készítésénél
Ĝenerale...
总体而言,...
A szakdolgozat általános értékelésének készítésénél
...kondukas nin al la konkludo, ke...
...让我们得出...的结论
Akkor használjuk, amikor határozott következtetéseket fogalmazunk meg és szilárd érvekkel támasztjuk őket alá
La argumentoj donitaj supre pruvas, ke...
上述论据证实...
Akkor használjuk, amikor határozott következtetéseket fogalmazunk meg és szilárd érvekkel támasztjuk őket alá
Ni povas vidi, ke...
我们可以看出...
Akkor használjuk, miután a támogató érveket már megfogalmaztuk és a fő következtetéseket írjuk le
Ĉiuj kondukas al la fakto ke...
所有这些都指向...
Akkor használjuk, miután a támogató érveket már megfogalmaztuk és a fő következtetéseket írjuk le
Kompreni... povas helpi malkaŝi...
了解...可以帮助揭示...
Bizonyítások felhozásakor, amelyek alátámasztják a következtetéseidet
Entute...
权衡一下,...
Az eredményeid elfogulatlan értékelésekor használandó
Kelkaj limigoj de nia studo kaj areoj por estonta esplorado devus esti nomata...
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
A szakdolgozat összegző következtetések részénél szükséges a korlátozó tényezők elfogadására/beismerésére
Tiel, nia tezo estas, ke estas nombro de faktoroj, ke...
因此,我们的论点是有一些因素...
Határozott következtetések megállapításánál használjuk
Klare, iuj de propozicioj, ke ni proponis ne estas tute solaj...
显然,我们提出的部分主张并不独特...
Kölcsönzött gondolatok megjelölésénél használjuk
Tamen, ni opinias, ke la kontribuo de nia papero ripozas sur tri areoj...
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
A szakdolgozat fő következtetésének hangsúlyozásakor
Nia studo servas kiel fenestro al kompreno de la procezo...
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
A szakdolgozat fő céljának magyarázatakor használjuk